28.02.2022

Lūdzam pievērst uzmanību!

Eiropas Akreditācijas kooperācija publicēju pārskatītu dokumentu EA - 4/17 medicīnas laboratorijām. Tajā papildus iekļauti principi, kas skar elastīgās akreditācijas sfēras, tostarp piemēri elastīgās sfēras noformēšanai.

https://european-accreditation.org/publications/ea-4-17-m/

27.01.2022.

Lai vienkāršāk un ērtāk izprastu jaunās akreditācijas apliecības izmaiņas, esam izveidojuši infografiku.

Atvērt šeit

11.01.2022.

Pētījumu sadarbībā ar LATAK veic Federālais Materiālu pētniecības un testēšanas institūts (BAM, Vācija), Berlīnes Tehniskā universitāte (Inovāciju ekonomikas departaments), Fraunhofera Sistēmu un inovāciju pētniecības institūts (ISI) un Kenterberijas Universitāte (Jaunzēlande). Aptaujā piedalās Latvijā akreditētās atbilstības novērtēšanas institūcijas.

Šī pētījuma mērķis ir zinātniski izpētīt digitalizāciju atbilstības novērtēšanas institūcijās (ANI) Latvijā. Uzmanības centrā ir atbilstības novērtēšanas institūciju digitālā brieduma fiksēšana un analīze, digitālās transformācijas motīvi, ietekme un šķēršļi, kā arī konkrētas tehnoloģiskās tendences.

Aptaujā tiek aplūkot šādas tēmas:

- Vispārīga informācija par atbilstības novērtēšanas iestādi (ANI)

- Vispārējs digitalizācijas novērtējums jūsu ANI

- ANI digitālā brieduma pakāpe

- Digitalizācijas iemesli, ietekme un šķēršļi

- Tehnoloģijas un tendences

- Covid-19 ietekme

Papildu informācija ir pieejama vietnē:  www.qi-fokus.de

11.01.2022

Eiropas akreditācijas kooperācija (EA) publicējusi aktuālo versiju EA-6/02 par ISO/IEC 17065 un ISO/IEC 17021-1 izmantošanu sertifikācijā, atbilstoši EN ISO 3834, kas ir saistīts ar kvalitātes prasībām metināšanā.

Vairāk https://european-accreditation.org/publications/ea-6-02-m/

Lūdzam ņemt vērā, ka iesaistītajām sertificēšanas iestādēm apstiprinātā aktualizētā dokumenta prasību ieviešanas termiņš ir viens gads no publikācijas datuma, t.i. 10.01.2023. Dokumenta prasību ieviešanas efektivitāte tiks pārbaudīta plānoto akreditācijas uzraudzības vērtēšanu laikā.

 

16.12.2021

Līdz ar izmaiņām Apvienotās Karalistes un Eiropas Savienības tirgos, atbilstības novērtēšanas institūcijām, kuras plāno darboties attiecīgajā tirgū, ir jāievēro Apvienotās Karalistes prasībasVienīgais veids, kā nodrošināt atbilstību noteikumiem, ir UKCA marķējums. UKCA (UK Conformity Assessed) marķējums ir Apvienotās Karalistes produktu marķēšanas shēma, ko izmanto precēm, kuras tiek piedāvātas tirgū Lielbritānijā (Anglijā, Velsā un Skotijā). Tas attiecas uz lielāko daļu preču, kurām iepriekš bija nepieciešams CE marķējums.

UKCA regulējums stājās spēkā 2021. gada 1. janvārī ar pārejas laiku līdz 2023.gada 1.janvārim. Lai arī CE marķējums ir derīgs tikai Lielbritānijas apgabalos, kur Lielbritānijas un Eiropas Savienības noteikumi paliek nemainīgi, gadījumā, ja ES mainīs noteikumus un ražotājs turpinās savus produktus marķēt ar CE zīmi, produkciju nebūs iespējams pārdot Lielbritānijā arī pirms 2022.gada 31.decembra.

Uz lapas augšu