31.05.2021.

Ar šī gada jūniju LATAK piedāvā atbilstības novērtēšanas institūcijām akreditēties jaunā jomā - Uz transportlīdzekļa uzstādītā saspiestās dabas gāzes balona periodiskās pārbaudes.

Jaunā joma ieviesta, pamatojoties uz Ministru kabineta 2017.gada 30.maijā pieņemtajiem noteikumiem Nr. 295 “Noteikumi par transportlīdzekļu valsts tehnisko apskati un tehnisko kontroli uz ceļa”, kuri paredz, ka sākot ar 2022.gada 1.janvāri uz transportlīdzekļa uzstādītajam saspiestas dabas gāzes (turpmāk – SDG) balonam jābūt veiktai periodiskai pārbaudei atbilstošā inspicēšanas institūcijā, kas akreditēta nacionālajā akreditācijas institūcijā saskaņā ar normatīvajiem aktiem par atbilstības novērtēšanas institūciju novērtēšanu, akreditāciju un uzraudzību.

07.05.2021.

Publiskais gada pārskats šeit

22.04.2021

21. un 22.aprīlī Eiropas Akreditācijas kooperācija (EA) rīkoja attālinātu sanāksmi ar EA Daudzpusējā līguma padomes (EA MAC) biedriem, tostarp arī LATAK. LATAK vadība – direktore Gundega Jaunbērziņa-Beitika un direktores vietnieks Mārtiņš Ozoliņš divu dienu attālinātajā tikšanās laikā kopā ar citiem EA MAC pārstāvjiem izrunāja akreditācijas jomas aktuālos jautājumus, diskutēja par nacionālo akreditācijas institūciju pieredzi un izaicinājumiem, kas saistīti ar attālinātu vērtēšanu īstenošanu, kā arī pārrunāja citus būtiskus jautājumus.

EA MAC padomē tika skatīti jautājumi, kas saistīti ar nacionālo akreditācijas institūciju auditu īstenošanu, attālināto vērtēšanu organizēšanu, jaunas politikas izstrādi un apstiprināšanu, kā arī aktuālo nacionālo akreditācijas institūciju auditu procesa gaitu, pieredzi, riskus, iespējas un secinājumus.

Cita starpā tika izskatīti arī jautājumi par iespējami efektīvāku attālinātās vērtēšanas procesa uzraudzību, vadību un lēmumu pieņemšanu. 

Zināšanu un pieredzes apmaiņa ar citu valstu nacionālajām akreditācijas institūcijām ir lielisks veids, kā savlaicīgi apzināt iespējamos riskus un izaicinājumus, kā arī iegūtu noderīgu informāciju, lai  sagatavotos efektīvai un kvalitatīvai vērtēšanai.

10.05.2021.

Iepazīsties ar LATAK klientu aptaujas rezultātiem par sadarbību 2020.gadā.

 

Skaties šeit

21.04.2021

Pārtikas drošums ir aktuāls jautājums ikvienā valstī. Īpaši šobrīd, kad veselības jautājums ikvienam ir būtisks lielās pandēmijas laikā.

Mikrobioloģisko metožu validācija un verifikācija ir nozīmīgs atbalsts pārtikas drošuma uzturēšanā un kvalitātes nodrošināšanā. Metodes, ar kurām šobrīd strādā laboratorijas un akreditācija, rada pārdomātu vidi uzņēmējiem un sabiedrībai kopumā.

Interesē? Ieskaties ISO/TC izveidotajā tīmekļvietnē par jaunumiem pārtikas mikrobioloģijas jomā attiecībā uz metožu validāciju un verifikāciju

Saitē pieejama noderīga informācija, t.sk. par ISO 16140 standartu ieviešanu un pārejas periodu, prezentāciju materiāli un piemēri, vebināra ieraksts.

Uz lapas augšu