12.08.2019.

Fakts Nr.8

Kopš LATAK dibināšanas šobrīd birojs savus pakalpojumus sniedz 322 atbilstības novērtēšanas institūcijām. Daudzas atbilstības novērtēšanas institūcijas ir bijušas akreditētas, tad nolēmušas neizmantot akreditāciju, daudzas ir apvienojušās, pārpirktas vai citādi reorganizētas. Kopējais atbilstības novērtēšanas institūciju skaits šajos gados,  ar kurām ir bijusi sadarbība, ir 623.

13.08.2019.

Fakts Nr.9

Novērtējot mūsu darbinieku būtisko ieguldījumu atbilstības novērtēšanas jomā, Ekonomikas ministrija ir atzinīgi novērtējusi daudzu darbinieku sasniegumus ar Atzinības rakstiem. Ministru kabinets savu atzinību ir sniedzis arī LATAK Laboratorijas akreditācijas nodaļas bijušajai vadītājai Mārītei Priedei un Laboratoriju akreditācijas nodaļas vadošajam vērtētājam Modrim Drillem. LEPOJAMIES!

9.08.2019.

Fakts Nr.7

Viens no būtiskākajiem izaugsmes rādītājiem biroja darbībā notika 2002.gada 15.oktobrī, kad, izvērtējot Latvijas akreditācijas sistēmu, LATAK vērtētāju darbu, biroja kompetenci un spējas, Eiropas Akreditācijas kooperācija (EA) parakstīja ar Latvijas nacionālo akreditācijas institūciju daudzpusējās atzīšanas līgumu (EA MLA), kas ir līgums starp EA pilntiesīgiem locekļiem un parakstītāji atzīst un pieņem citu parakstītāju akreditācijas sistēmas ekvivalenci un arī uzticību atbilstības novērtēšanas rezultātiem, ko sniedz līguma parakstītāju akreditētās atbilstības novērtēšanas institūcijas. Divpusējiem līgumiem, kas tiek slēgti starp EA un EA asociētajiem biedriem, arī ir līdzīga nozīme. Divpusējo līgumu parakstītājiem ir tādas pašas prasības kā pilntiesīgiem biedriem.

LATAK 2002.gadā parakstīja daudzpusējās atzīšanas līgumu ar Eiropas akreditācijas kooperāciju EA testēšanas, kalibrēšanas laboratoriju un produktu, pārvaldības sistēmu un personu sertifikācijas institūciju atzīšanas jomās, 2006.gadā inspicēšanas institūciju jomā un 2014.gadā verificēšanas institūciju jomā.

Pēdējā EA vērtēšana Latvijā notika 2018.gada sākumā. Rezultāts bija nemainīgi pozitīvs.

14.05.2019.

10.fakts

LATAK savu kompetenci ir pierādījis arī ārpus Latvijas robežām, akreditējot atbilstības novērtēšanas institūcijas Krievijā, Ukrainā, Kazahstānā, Azerbaidžānā un Igaunijā.

07.08.2019.

Fakts Nr.5

LATAK veicina sadarbību ne tikai ar Latvijas atbilstības novērtēšanas institūcijām, bet arī noslēdzis sadarbības līgumus ar Gruzijas, Baltkrievijas, Uzbekistānas un Ukrainas atbilstošajām akreditācijas institūcijām.  

FOTO: Twinning projekta ietvaros tikšanās ar Azerbaidžānas akreditācijas biroja pārstāvjiem 2019.gada aprīlī. Autors: S.Kušķe

Uz lapas augšu