13.04.2015.

Šā gada 14.-17. aprīlī Rīgā, viesnīcā Islande Hotel notiks 32. Akreditācijas un licencēšanas iestāžu forums (FALB, Forum of Accreditation and Licensing Bodies) un Eiropas akreditācijas kooperācijas (EA, European co-operation for Accreditation) Sertifikācijas komitejas Vides darba grupas sanāksme un apmācības. Tajās piedalīsies vairāk nekā 35 akreditācijas biroju pārstāvji no visas Eiropas, tostarp arī Latvijas Nacionālā akreditācijas biroja pārstāvji.

Akreditācijas un licencēšanas iestāžu forums (FALB) sanāk reizi gadā kādā no ES prezidējošajām valstīm. Sakarā ar to, ka šogad prezidējošā valsts ES Padomē ir Latvija, par 32. Akreditācijas un licencēšanas iestāžu foruma norises vietu izvēlēta Rīga.

05.01.2015.

LR Ministru kabineta 2013. gada 12. marta noteikumi Nr.138 „Noteikumi par rūpniecisko energoauditu” (turpmāk – MK noteikumi Nr.138) nosaka kārtību, kādā veicams rūpnieciskais energoaudits, energoauditora atbilstības novērtēšanas būtiskās prasības un kārtību, kādā īsteno šo prasību ievērošanas uzraudzību, juridiskajām personām izvirzāmās prasības rūpniecisko energoauditu veikšanai un energoauditora atbildību.

Energoauditors ir neatkarīga atbilstības novērtēšanas institūcija, kas saskaņā ar MK noteikumu Nr.138 prasībām ir akreditēta SIA „Standartizācijas, akreditācijas un metroloģijas centrs” Latvijas Nacionālajā akreditācijas birojā.

Atklāts konkurss

Iepirkuma numurs: SAMC 2014/6
Iepirkuma priekšmets: Iepirkuma no 4.000,- līdz 41 999,99 EUR „SIA „Standartizācijas, akreditācijas un metroloģijas centrs” Latvijas Nacionālā akreditācijas biroja akreditācijas procesu un atbalsta informatīvās sistēmas prasību izstrāde” noteikumi
Publikācijas datums: 30.10.2014
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 27.11.2014, plkst. 10:00
Piedāvājumu iesniegšana: Brīvības iela 55 k-2, Rīga, LV-1010
Kontaktpersona: Juris Maurāns, tālrunis: +371 67517722, e-pasts: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

16.12.2014.

2014. gada 15.decembrī darbību uzsākusi jaunā LATAK mājas lapa www.latak.lv. Tā ir ieguvusi gan vizuālas pārmaiņas, gan saturiskus uzlabojumus:

  • papildu līdzšinējai informācijai par akreditāciju, tagad lapā ir pieejami arī akreditācijas tehnisko ekspertu vārdi (eksperti, kuri ir piekrituši publicēt savus datus);
  • mājas lapā ir pilnveidota meklēšanas funkcija sadaļā 'Akreditētās institūcijas' un veikti citi dažādi uzlabojumi.

Ja Jums ir ierosinājumi, kā vēl varētu uzlabot LATAK mājas lapu, lūdzu, sūtiet tos uz This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Mēs būsim pateicīgi par katru ideju!

04.09.2014.

2014.gada 23. un 24.oktobrī LATAK rīko semināru par standartu LVS EN ISO 15189:2013 „Medicīnas laboratorijas. Kvalitātes un kompetences prasības”.

Semināra mērķis ir identificēt un izskaidrot standarta jaunās versijas prasības.

Mērķauditorija: medicīnas laboratoriju darbinieki

Uz lapas augšu