22.02.2019.

Nolūkā pilnveidot valsts aģentūras “Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs” pakalpojumu kvalitāti, veicām ikgadējo klientu aptauju par savstarpējo sadarbību 2018. gadā. Šogad aptaujas galvenais mērķis bija noskaidrot dažādus akreditācijas procesa aspektus – tostarp savstarpējo komunikāciju, dokumentu kvalitāti, akreditācijas procesa posmu lietderību un efektivitāti, aģentūras reorganizācijas procesa ietekmi, sadarbības ieguvumus, pilnveides iespējas un viedokli par LATAK nozīmi akreditēto institūciju ikdienas darbā.

Pateicamies par līdzšinējo sadarbību un atsaucību!

Mums ir būtisks mūsu sadarbības partneru viedoklis, lai 2019.gada akreditācijas procesus spētu pilnveidot atbilstoši starptautiskām prasībām, ievērojot arī mūsu klientu vēlmes.

Klientu aptaujas rezultātus iespējams aplūkot šeit – Klientu aptaujas rezultāti par 2018. gada sadarbību

01.02.2019.

Šī gada 31.janvārī LATAK direktora vietnieks Mārtiņš Ozoliņš dalījās pieredzē ar semināra “LVS ISO 45001:2018”:ko darīt arodbiedrībām?” dalībniekiem, sniedzot skatījumu uz akreditācijas nozīmi arodveselības un darba aizsardzības jomā.

LATAK pārstāvis iepazīstināja semināra dalībniekus ar ISO un Starptautiskā akreditācijas foruma IAF noteiktajiem migrācijas nosacījumiem no LVS OHSAS 18001:2007 uz LVS ISO 45001:2018 sertifikāciju.

Tostarp seminārā ar plašu informāciju par jauno standartu dalījās SIA “Latvijas Standarts” (LVS) pārstāve Arta Pīlēna, par aktuālajiem jautājumiem stāstīja SIA “Bureau Veritas Latvia” un LABS iepazīstināja klātesošos ar jauno brošūru “Arodbiedrību ceļvedis un uzdevumi standarta LVS ISO 45001 ieviešanā.”

12.10.2018.

ISO (Starptautiskā standartizācijas organizācija) 2018.gada 19.jūnijā ir publicējusi pārskatītu standartu ISO 22000:2018 “Pārtikas drošuma pārvaldības sistēmas. Prasības jebkurai pārtikas aprites ķēdes organizācijai” un ”Latvijas standarts” to pārņēmis arī kā LVS standartu (LVS EN ISO 22000:2018). ISO 2018.gada 21.augustā ir publicējusi pārskatītu standartu ISO 50001:2018 “Energy management systems Requirements with guidance for use” (Energopārvaldības sistēmas. Prasības un lietošanas norādījumi).

IAF rezolūcijās 2017/14 un 2017/16 (EA ģenerālajā asamblejā apstiprinātas 2017.gada 23. novembrī) ir noteikts 3 gadu pārejas periods no pārskatītā standarta (ISO 22000:2018 vai attiecīgi ISO 50001:2018) publikācijas brīža.

Plašāku skaidrojumu par pārejas nosacījumiem lūdzam lasīt šeit.

8.10.2018.

Eiropas Akreditācijas kooperācijas (EA) padome, balstoties uz EA daudzpusējās atzīšanas līguma (EA MLA) audita rezultātiem, 2018.gada 4. oktobrī pieņēma pozitīvu lēmumu par valsts aģentūras “Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs” (turpmāk – LATAK) EA MLA parakstītāja statusa saglabāšanu.

EA MLA parakstītāja statuss attiecas uz šādām jomām:
•    testēšanas laboratoriju akreditācija (ISO 17025), ieskaitot medicīnas laboratoriju akreditāciju (ISO 15185);
•    kalibrēšanas laboratoriju akreditācija (ISO 17025);

24.10.2018.

Ekonomikas ministrija ir izstrādājusi Ministru kabineta noteikumu projektu "Noteikumi par atbilstības novērtēšanas institūciju novērtēšanu, akreditāciju un uzraudzību" (turpmāk - Projekts), kas aizstās spēkā esošos Ministru kabineta 2008.gada 16.decembra noteikumus Nr.1059 "Noteikumi par atbilstības novērtēšanas institūciju novērtēšanu, akreditāciju un uzraudzību".

Uz lapas augšu