Iepirkuma numurs: SAMC 2015/4
Iepirkuma līguma priekšmets: SIA „Standartizācijas, akreditācijas un metroloģijas centrs” Latvijas Nacionālā akreditācijas biroja akreditācijas procesu un atbalsta informāciju sistēmas izstrāde un ieviešana
Publikācijas datums: 13.05.2015
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 06.07.2015, plkst. 10.00
Piedāvājumu iesniegšana: Brīvības iela 55 k-2, Rīga, LV-1010
Kontaktpersona: Juris Maurāns, tālrunis: +371 67517722, e-pasts: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

14.05.2014.

2015. gada janvārī/ februārī tika veikta aptauja, kuras mērķis bija noskaidrot LATAK Akreditēto atbilstības novērtēšanas institūciju viedokli un vērtējumu attiecībā uz akreditācijas biroja darbību un sadarbības kvalitāti.

Aptaujā piedalījās 122 respondenti, kas ir 46% no visām atbilstības novērtēšanas institūcijām.

27.04.2015.

LATAK piedāvā 2 dienu apmācības medicīnas laboratoriju darbiniekiem par standartu LVS EN ISO 15189:2013 „Medicīnas laboratorijas. Kvalitātes un kompetences prasības”.

Apmācību mērķis: identificēt un izskaidrot standarta jaunās versijas prasības.

Apmācības vada: LATAK vadošā vērtētāja, Mg.oec. Maira Sapata

Norises vieta:Ekonomikas ministrijas telpās, Rīgā, Brīvības ielā 55 k-2

Dalības maksa: EUR 100,- / Medicīnas laboratoriju ekspertiem un potenciālajiem ekspertiem - bez maksas.

07.05.2015.

Informācijas telpā plaši izplatās ziņas par ISO 9001:2015 standarta jaunās versijas publicēšanu šī gada otrajā pusē (septembrī). Starptautiskā standarta gala projekta (FDIS, Final Draft International Standard) versijas publicēšana tiek plānota 2015.gada jūlijā. Daudzas diskusijas notiek arī par pārejas nodrošināšanu esošajiem sertificētajiem uzņēmumiem.

Starptautiskais akreditācijas forums (International Accreditation Forum - IAF) ir noteicis 3 gadu pārejas periodu (no standarta publicēšanas datuma) sertifikācijas institūcijām, lai nodrošinātu pāreju sertifikācijas institūciju klientiem no standarta 2008.gada versijas uz 2015.gada versiju.

13.04.2015.

Šā gada 14.-17. aprīlī Rīgā, viesnīcā Islande Hotel notiks 32. Akreditācijas un licencēšanas iestāžu forums (FALB, Forum of Accreditation and Licensing Bodies) un Eiropas akreditācijas kooperācijas (EA, European co-operation for Accreditation) Sertifikācijas komitejas Vides darba grupas sanāksme un apmācības. Tajās piedalīsies vairāk nekā 35 akreditācijas biroju pārstāvji no visas Eiropas, tostarp arī Latvijas Nacionālā akreditācijas biroja pārstāvji.

Akreditācijas un licencēšanas iestāžu forums (FALB) sanāk reizi gadā kādā no ES prezidējošajām valstīm. Sakarā ar to, ka šogad prezidējošā valsts ES Padomē ir Latvija, par 32. Akreditācijas un licencēšanas iestāžu foruma norises vietu izvēlēta Rīga.

Uz lapas augšu