06.08.2019.

25. fakts

Uzsākot veidot akreditācijas sistēmu Latvijā, sākuma posmā dažām inspicēšanas institūcijām un testēšanas laboratorijām tika izsniegtas “pagaidu akreditācijas apliecības”. Nevis tamdēļ, ka institūcijas nevarētu izpildīt prasības, bet tamdēļ, ka tautsaimniecības jomu nacionālā reglamentācija tika izstrādāta pamazām. Aicinām iepazīties ar mūsu akreditācijas apliecību dizainu, kas tika izsniegtas

...

05.09.2019.

24.fakts

Šobrīd, 2019.gada augustā, LATAK ir ceļā uz pieteikšanos dalībai starptautiskajās akreditācijas organizācijās, kopā ar Ekonomikas ministriju izsludinot aptauju “Par Latvijas dalību Starptautiskajā akreditācijas forumā un Starptautiskajā laboratoriju akreditācijas kooperācijā.” Ņemot vērā tirgus dalībnieku prasības, iesaistītās puses aizvien biežāk izrāda interesi par Latvijas

...

04.09.2019.

23. fakts

Statistika apliecina, ka aizvien vairāk atbilstības novērtēšanas institūcijas iesaistās LATAK aptaujās un labprāt sniedz savu viedokli par Aģentūras darbu, pilnveidi un nākotnes plāniem. Kā jau tika minēts iepriekš, 2018.gada aptauja apliecināja, ka LATAK darbs un personāla ieguldījums institūciju darbības pilnveidošanā un uzturēšanā tiek vērtēts kā ļoti augsts. Salīdzinājumam

...

3.09.2019.

Fakts Nr.22

Katra LATAK vadošā vērtētāja atbildībā ir atšķirīgs skaits institūciju. Lielākais skaits novērtējamo institūciju uz vienu darbinieku ir 30 institūcijas. Lai uzturētu kompetenci un apliecinātu savu profesionalitāti vadošā vērtētāja amatā, arī nodaļu vadītāji un direktora pienākumu izpildītājs apkalpo institūcijas un dodas vērtēšanās. LATAK strādā tikai trīs administrācijas

...

29.08.2019.

21.fakts

Mūsu prioritātes ir:

Aģentūra ir nozīmīgs atbilstības novērtēšanas sistēmas elements un tās uzdevums ir līdzdarboties valsts akreditācijas politikas izstrādē un tās ieviešanā, kā arī nodrošināt tieši piemērojamo Eiropas Savienības un starptautisko prasību ievērošanu akreditācijas jomā, sniedzot kvalitatīvus un uzticamus akreditācijas pakalpojumus atbilstoši tautsaimniecības vajadzībām.

...

28.08.2019.

20.fakts

LATAK vērtības:

Tiesiskums -aģentūras sniegtie pakalpojumi un pieņemtie lēmumi atbilst Eiropas un nacionālo normatīvo aktu un standartu prasībām, kā arī sabiedrības interesēm un vajadzībām.

Klients – aģentūras sniegtie pakalpojumi ir atbilstoši sabiedrības vajadzībām un veicina aģentūras klientu konkurētspēju Latvijas un Eiropas tirgū.

Profesionalitāte – aģentūrai noteiktās

...

27.08.2019.

19.fakts

Tāpat biroja vīzija ir – Akreditācija kā kvalitātes un ilgtspējas apliecinājums. Aģentūra ir profesionāla, progresīva, uz klientiem orientēta un darba tirgū konkurētspējīga iestāde, kas kā līdzvērtīgs un aktīvs biedrs organiski iekļāvusies Eiropas akreditācijas sistēmā, nodrošinot kvalitatīvus un sabiedrības vajadzībām atbilstošus akreditācijas pakalpojumus.

26.08.2019.

Fakts Nr.18

LATAK ir organizācija, kurai neapšaubāmi ir arī sava misija. Aicinām ar to iepazīties:

LATAK misija ir nodrošināt kvalitatīvus akreditācijas pakalpojumus, veicinot akreditēto atbilstības novērtēšanas institūciju eksportspēju, iekļaušanos globālo vērtību ķēdēs, kā arī sabiedrības uzticību atbilstības novērtēšanas institūciju pakalpojumiem.

23.08.2019.

17.fakts

LATAK vērtētāji tiek piesaistīti arī kompetences novērtēšanā ārvalstu akreditācijas birojiem, piemēram, mūsu vērtētāji ir bijuši darba grupās, kas vērtējusi Maltas, Somijas, Kazahstānas, Krievijas, Itālijas, Lietuvas, Francijas nacionālo akreditācijas institūciju atbilstību Eiropas Akreditācijas kooperācijas daudzpusējās atzīšanas līguma ietvaros.

22.08.2019.

16. fakts

LATAK kolektīva darbinieki ir ieguvuši 18 maģistra grādus un 2 darbinieki var lepoties ar doktora grādu. Vairāki no mūsu darbiniekiem ir iesaistīti izglītības veicināšanā par atbilstības novērtēšanu, pasniedzot noteiktus kursus studentiem arī Latvijas augstskolās, piemēram, Rīgas Tehniskajā universitātē, iepriekš arī Biznesa augstskolā “Turība”.

21.08.2019.

15.fakts

LATAK jau 25 gadus nemainīgi uztur savu kompetenci, apliecinot to ar augstiem rādītājiem sadarbībā ar klientiem. Atsaucoties uz ikgadējo klientu aptauju, biroja kompetence tiek vērtēta kā ļoti laba un augsta. Vadošie vērtētāji apliecina sevi kā zinoši un profesionāli darbinieki, pierādot sevi kā augstas klases speciālistus sadarbībā un komunikācijā ar uzraudzītajām

...

20.08.2019.

Atzīmējot valsts aģentūras “Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs” (turpmāk – LATAK) 25 gadu jubileju, kas tiek svinēta 30.augustā, LATAK vēlas iepazīstināt jūs ar 25 interesantiem, varbūt nedzirdētiem, vēsturiskiem faktiem par aģentūras 25 gadu pastāvēšanu, darbību, procesiem, sasniegumiem un jaunumiem.

Fakts Nr.14

LATAK kā nacionālā akreditācijas institūcija ir vecāka par tādu lielo valstu

...

19.08.2019.

13.fakts

2018.gadā vislielākais īpatsvars atbilstības novērtēšanas institūciju jomā ir bijis testēšanā, kur LATAK savus pakalpojumus sniedz 125 institūcijām, tad seko inspicēšana ar 69 institūcijām, medicīnas laboratorijas – 49 institūcijas, personu sertificēšana ar 25 institūcijām, produktu sertifikācija ar 21 institūciju, pārvaldības sistēmu sertificēšana – 7 institūcijas un GHG-SEG

...

16.08.2019.

12.fakts

Kopš pašiem pirmsākumiem valsts aģentūra ir mainījusi savu atrašanās vietu divas reizes – sākumā LATAK atradās Krišjāņa Valdemāra ielā 157, Rīgā. Vēlāk birojs tika pārcelt uz Ekonomikas ministrijas ēku Brīvības ielā 55, Rīgā, bet, pēc kāda laika LATAK atgriezās savā sākotnējā atrašanās vietā un šobrīd darbojas K. Valdemāra ielā 157, Rīgā – 2.stāvā.

15.08.2019.

Fakts Nr. 11

Šobrīd LATAK strādā 17 darbinieki – administrācijas daļā un 2 akreditācijas nodaļās – Sertificēšanas un inspicēšanas institūciju nodaļā un Laboratoriju akreditācijas nodaļā. 25 gadu laikā personāls ir bijis salīdzinoši nemainīgs.  Kopā LATAK ir strādājis 71 darbinieks.

Uz lapas augšu