26.01.2016.

Atbilstoši standarta LVS EN ISO/IEC 17011 „Atbilstības novērtēšana - Vispārējās prasības akreditācijas institūcijām, kuras akreditē atbilstības novērtēšanas institūcijas” un Ministru kabineta 2008. gada 16. decembra noteikumu Nr. 1059 „Noteikumi par atbilstības novērtēšanas institūciju novērtēšanu, akreditāciju un uzraudzību” prasībām, akreditācijas institūcijai ir jābūt oficiāliem noteikumiem,

...

Uz lapas augšu