Eiropas Akreditācijas kooperācijas Daudzpusējās atzīšanas līguma padomes lēmums par LATAK

Eiropas Akreditācijas kooperācijas (EA) Daudzpusējā atzīšanas līguma (MLA) padome (EA MAC) 2014.gada 10.aprīlī, balstoties uz kārtējās uzraudzības vērtēšanas rezultātiem, kas notika 2013.gada oktobrī, pieņēma lēmumu par SAMC Latvijas Nacionālā akreditācijas biroja (LATAK) (kopš 2017. gada 1.augusta LATAK kļuva par Sabiedrību ar ierobežotu atbildību jeb SIA "Latvijas nacionālais akreditācijas birojs") atzīšanas turpināšanu MLA jomās (testēšanas (t.sk. medicīnas) un kalibrēšanas laboratorijas, inspicēšanas institūcijas, produktu, pārvaldības sistēmu un personu sertificēšanas institūcijas). EA daudzpusējās atzīšanas līgums tika paplašināts ar siltumnīcefekta gāzu (GHG) jomu.

Lēmums par EA MLA parakstītāja statusa saglabāšanu tika pieņemts ar šādiem nosacījumiem:

  1. līdz 2015.gada 15.februārim informēt EA kooperāciju par LATAK juridiskā statusa izmaiņām un tā atbilstību ISO 17011 standarta un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas Nr. 765/2008 prasībām;
  2. līdz 2015.gada 15.februārim informēt EA kooperāciju par progresu medicīnas laboratoriju akreditācijas jomā.

Nākošā regulārā uzraudzība paredzēta 2017.gada oktobrī, t.i. četrus gadus pēc iepriekšējās pilnās vērtēšanas.

 

Uz lapas augšu