Akreditācijas process un pieteikums

Akreditācijas process ietver atbilstības novērtēšanas institūcijas kompetences izvērtēšanu, pamatojoties uz dokumentētām liecībām, institūcijas novērtēšanu uz vietas un praktiskās darbības novērtēšanu.

Akreditācijas procesa soļi:

  1. pieteikums;
  2. iesniegto dokumentu izskatīšana un pirmais laboratorijas vai institūcijas apmeklējums, līguma noslēgšana;
  3. novērtēšana (pārvaldības sistēma, veiktās praktiskās darbības, LATAK vērtētāju piedalīšanās praktisko darbību izvērtēšanā/witness);
  4. novērtēšanas ziņojums, institūcijas korektīvo darbību izvērtēšana;
  5. lēmums par akreditāciju, akreditācijas apliecība, akreditētās jomas definējums;
  6. periodiskās uzraudzības (vidēji reizi gadā);
  7. reakreditācija (5 gadu cikls).

 

Akreditācijas process aprakstīts LATAK D.008 dokumentā.

Pieteikums

Juridiska persona, kura vēlas iegūt akreditāciju, iesniedz LATAK oficiālu pieteikumu. Pieteikuma formas atsevišķi katra veida atbilstības novērtēšanas institūcijām ir pieejamas LATAK mājas lapā, sadaļā Dokumenti. Pieteikumā institūcijām jānorāda akreditācijas darbības joma, konkrēti definējot testēšanas metodes, produktu vai sistēmu standartus vai citus normatīvi tehniskos dokumentus. Kopā ar pieteikumu vēlams aizpildīt citus pieprasītos dokumentus un iesniegt kvalitātes sistēmas rokasgrāmatu un atbilstošo procedūru aprakstus.

Institūcijas vai laboratorijas pirmais apmeklējums tiek organizēts pēc visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas.

Attālinātās vērtēšanas vadlīnijas

 

Uz lapas augšu