Latvijas Nacionālā akreditācijas padome ir konsultatīva institūcija laboratoriju, sertificēšanas un inspicēšanas institūciju, vides verificētāju (EMAS), SEG verificētāju akreditācijai reglamentētajā un nereglamentētajā sfērā. Tā piedalās valsts politikas izstrādē akreditācijas jomā un veicina sadarbību ar starptautiskajām akreditācijas organizācijām. Šīs padomes nolikumu apstiprina Ministru kabinets. 

Atjaunotās akreditācijas padomes nolikums apstiprināts ar 2010.gada 21.jūnija Ministru kabineta noteikumiem Nr.544 “Latvijas Nacionālās akreditācijas padomes nolikums” Padomes sastāvā ietilpst pārstāvji no šādām ieinteresētajām pusēm: ministrijas, nacionālās kvalitātes infrastruktūras institūcijas, atbilstības novērtēšanas institūcijas, profesionālās nevalstiskās organizācijas atbilstības novērtēšanas jomā, patērētāju tiesību aizsardzības organizācijas.

Latvijas Nacionālās akreditācijas padomes sastāvs: 2014.gada 12.februāra Ekonomikas ministrijas rīkojums Nr.234 "Par Latvijas Nacionālās akreditācijas padomes personālsastāvu".

Latvijas Nacionālās akreditācijas padomes sēžu protokoli:

Latvijas Nacionālās akreditācijas padomes (LNAP) 2016. gada 16. decembra sēdes protokols Nr. 2016-2

Latvijas Nacionālās akreditācijas padomes (LNAP) 2016. gada 8. jūlija sēdes protokols un protokollēmums Nr. 2016-1

Latvijas Nacionālās akreditācijas padomes (LNAP) 2017. gada 19.jūnija sēdes protokols

Uz lapas augšu