08.06.2012.

9.jūnijā tiek svinēta Pasaules akreditācijas diena, kurā šogad īpašu uzmanību pievērš drošas pārtikas un tīra dzeramā ūdens nozīmei. Akreditācijas ieguldījums šajās jomās ir nenovērtējams. Arī SIA „Standartizācijas, akreditācijas un metroloģijas centra” (SAMC) Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs uzsver ieguldījumu, kuru sniedz ticama atbilstības novērtēšana.

Kā atzīst SIA SAMC Latvijas Nacionālā akreditācijas biroja vadītājs Mārtiņš Ozoliņš: „Līdz ar ekonomikas augšupeju, valstu urbanizāciju, tehnoloģiju attīstību, pārstrādes un apstrādes tehniku pilnveidošanu, kā arī patērētāju augošajām prasībām, arī pārtikas un ūdens piegādes ķēdes process tiek mainīts atbilstoši globalizācijai. Mūsdienu patērētājs kļūst izglītotāks, seko līdzi pārtikas un ūdens izcelsmei, interesējas par ražošanas ietekmi uz vidi un tirdzniecības ētiskajiem aspektiem un arī par ģenētiski modificēto pārtiku. Produktu izpēte, kas tiek patērēti ikdienā, kļūst aizvien aktuālāka un nozīmīgāka cilvēku dzīvēs.”

Apzinoties iepriekš minētos aspektus, jāņem vērā, ka pārtikas un ūdens kvalitāte un drošums ir neatņemama ikdienas sastāvdaļa un būtiska patērētāju prasība. Šādu uzticību iespējams iegūt, piemērojot atzītas pārtikas drošības pārvaldības sistēmas, kuras atbalsta ticama testēšana un pārbaudes ne tikai iekšzemes tirgū, bet arī pārrobežu tirdzniecībā. Aizvien svarīgāks kļūst pārredzams process no produkta izcelsmes līdz pat produkta lietošanas brīdim.

Akreditācija šajā procesā aptver vairākas disciplīnas visā piegādes ķēdē, tādā veidā nodrošinot uzticamību veiktajām atbilstības novērtēšanas darbībām un atbilstību standartu prasībām. Akreditētas testēšanas laboratorijas izmanto, lai analizētu piesārņojumu un produkta autentiskumu. Inspicēšanas institūcijas veic uzņēmumu pārtikas nekaitīguma nodrošināšanas sistēmas oficiālo kontroli. Sertificēšanas institūcijas veic uzņēmumu sertificēšanu atbilstoši dažāda veida pārtikas drošuma sertificēšanas shēmām.

Starptautiskā laboratoriju akreditācijas kooperācija (International Laboratory Accrediation Cooperation – ILAC) un Starptautiskā Akreditācijas foruma (IAF) sadarbība sniedz iespēju neveikt papildu testus, pārbaudes un sertifikāciju katrā produkcijas eksporta valstī. Vienota sistēma ļauj atzīt akreditēto atbilstības novērtēšanas institūciju un laboratoriju izsniegtos apliecinājumus arī ārpus valsts robežām, ko apliecina starptautiski atzīsts apstiprinājuma zīmogs.

Vairāk lasiet:
http://www.ilac.org/497.html, http://www.iaf.nu/articles/World_Accreditation_Day__June_9th_2012_/278
kā arī www.samc.lv un www.latak.lv mājas lapās.

Papildus informācija par Pasaules Akreditācijas dienu

Pasaules Akreditācijas diena tika ieviesta 2008.gadā un par tās svinēšanas dienu tika atzīts 9.jūnijs. Kā galvenie šo svētku iniciatori bija Starptautiskais akreditācijas forums (IAF) un Starptautisko laboratoriju akreditācijas kooperācija (ILAC). Galvenais šīs starptautiskās dienas mērķis ir veicināt akreditācijas nozīmi, palielināt informētību par ar akreditāciju saistītajām jomām un aktivitātēm, kā arī izrādīt cieņu pret visiem tiem, kas ir saistīti ikdienā ar akreditācijas veicamajiem darbiem.

Jāatgādina, ka akreditācija spēj atvieglot lēmumu pieņemšanu attiecībā uz kādu noteiktu laboratoriju, jo ar akreditācijas palīdzību tiek apliecināta kompetence, objektivitāte, taisnīgums un laboratoriju iespējas.

No latīņu valodas accredere nozīmē – uzticēties!

Uz lapas augšu