Attachments:
Download this file (LATAK_D007_10_07.2021.pdf)LATAK-D.007-10/07.2021[*][Prasmes pārbaudes Latvijas nacionālā akreditācijas sistēmā]
Download this file (LATAK_D008_15_05.2021_akreditacijas_proceduras.pdf)LATAK-D.008-15/05.2021[ ][Akreditācijas procedūras]
Download this file (LATAK_D034_ 07_07.2021.pdf)LATAK-D.034-07/07.2021[*][Mērījumu un testēšanas iekārtu izsekojamība līdz nacionālajiem un starptautiskajiem etaloniem]
Download this file (LATAK_D041_03_06.2021.pdf)LATAK-D.041-03/06.2021[ ][Akreditācija elastīgajā sfērā]
Download this file (Pieteikums_1pielikumsD008 (1).docx)Pieteikums[ ][Akreditācijas pieteikums]
Download this file (F.002.TK-11.doc)F.002.TK-11[ ][Birojam iesniedzamie dokumenti]
Download this file (Iesniegsanai_F.045 (1).doc)F.045.TK-02[ ][Pārskats par laboratorijas piedalīšanos starplaboratoriju (ārējā) salīdzināšanās ]
Download this file (Iesniegsanai_F.046.TK_02_17025_2017.doc)F.046.00-02[ ][Etalonu un references materiālu saraksts]
Download this file (Iesniegsanai_F.059.TK_03_17025_2017.doc)F.059.TKM-03[ ][Personāla saraksts]
Download this file (F.060.0-04.doc)F.060.00-04[ ][Informācija par iekārtām un mērīšanas līdzekļiem]
Download this file (LATAK - D.17025-TK_2021.pdf)LATAK_D.17025_TK/2021[ ][Akreditācijas shēma testēšanas un kalibrēšanas laboratoriju atbilstības novērtēšanai]
Download this file (GALA_ILAC_P14_09_2020_LV.pdf)ILAC-P14:09/2020[ ][ILAC Politika par mērījuma nenoteiktību kalibrēšanā]

Testēšanas un kalibrēšanas laboratorijām

    *

obligātās prasības

Atbilstības novērtēšanas institūcijām piemērojami arī attiecīgie EA, IAF un ILAC obligātie dokumenti. LATAK obligāto dokumentu saraksts dots LATAK D.008. EA, IAF un ILAC dokumentu saraksts EA-INF/01 (skatīt http://www.european-accreditation.org/publications)

Uz lapas augšu