Attachments:
Download this file (D004-08-01-2014_lv.pdf)LATAK-D.004-08/01.2014[*][Noteikumi par laboratoriju akreditācijas darbības sfēras noformēšanu un iesniegšanu LATAK]
Download this file (D007-09-09-2017.pdf)LATAK-D.007-09/09.2017[*][Prasmes pārbaudes Latvijas nacionālā akreditācijas sistēmā]
Download this file (D008-14-06-2015.pdf)LATAK-D.008-14/06.2015[ ][Akreditācijas procedūras]
Download this file (D.009-08-07.2013.pdf)LATAK-D.009-08/07.2013[ ][Akreditēto institūciju uzraudzība un atkārtota novērtēšana]
Download this file (D-034 06 10 2017.pdf)LATAK-D.034-06/10.2017[*][Mērījumu un testēšanas iekārtu izsekojamība līdz nacionālajiem un starptautiskajiem etaloniem]
Download this file (D035-02-09-2017.pdf)LATAK-D.035-02/09.2017[ ][References materiālu izvēle un lietošana. LATAK norādījumi laboratorijām un vērtētājiem]
Download this file (D041-02-02-2014.pdf)LATAK-D.041-02/02.2014[ ][Akreditācija elastīgajā sfērā]
Download this file (F.001.TK-09.doc)F.001.TK-09[ ][Akreditācijas pieteikums]
Download this file (F.002.TK-10.doc)F.002.TK-10[ ][Birojam iesniedzamie dokumenti]
Download this file (F.003.00-02.doc)F.003.00-02[ ][Vispārīgā informācija par institūciju]
Download this file (Iesniegsanai_F.045 (1).doc)F.045.TK-02[ ][Pārskats par starplaboratoriju salīdzinošo testēšanu]
Download this file (F.045.K-01.doc)F.045.K-01[ ][Pārskats par starplaboratoriju salīdzinošo kalibrēšanu]
Download this file (Iesniegsanai_F.046.TK_02_17025_2017.doc)F.046.00-02[ ][Etalonu un references materiālu saraksts]
Download this file (Iesniegsanai_F.059.TK_03_17025_2017.doc)F.059.TKM-03[ ][Personāla saraksts]
Download this file (F.060.0-04.doc)F.060.00-04[ ][Informācija par iekārtām un mērīšanas līdzekļiem]
Download this file (T-01.docx)T-01[ ][Sfēras noformēšanas veidlapa testēšanas laboratorijām]
Download this file (K-01.docx)K-01[ ][Sfēras noformēšanas veidlapa kalibrēšanas laboratorijām]

Testēšanas un kalibrēšanas laboratorijām

    *

obligātās prasības

Atbilstības novērtēšanas institūcijām piemērojami arī attiecīgie EA, IAF un ILAC obligātie dokumenti. LATAK obligāto dokumentu saraksts dots LATAK D.030. EA, IAF un ILAC dokumentu saraksts EA-INF/01 (skatīt http://www.european-accreditation.org/publications)

Uz lapas augšu