Attachments:
Download this file (D019-07 12 2017_lv_en.pdf)LATAK-D.019-07/12.2017[*][Noteikumi sfēras izvēlei pārvaldības sistēmu sertifikācijas institūciju un vides verificētāju (EMAS)]
Download this file (D039-07-04-2018 3.pdf)LATAK-D.039-07/04.2018[ ][Vides vadības un audita sistēmas (EMAS) verificētāju akreditācijas procedūras]
Download this file (D042-07-04-04-2018.pdf)LATAK-D.042-04/04.2018[ ][Citā Eiropas Savienības dalībvalstī akreditēta vides vadības un audita sistēmas (EMAS) verificētāju ]
Download this file (F.001.VV-03.doc)F.001.VV-03[ ][Akreditācijas pieteikums]
Download this file (F.002.S2-06.doc)F.002.S2-06[ ][Birojam iesniedzamie dokumenti (institūcijām)]
Download this file (F.002.VV-01.doc)F.002.VV-01[ ][Birojam iesniedzamie dokumenti (fiziskām personām)]
Download this file (F.003.00-02.doc)F.003.00-02[ ][Vispārīgā informācija par institūciju]
Download this file (F.003.VVa-00.doc)F.003.VVa-00[ ][Informācija par citā ES dalībvalstī akreditētu vides verificētāju]
Download this file (Sfera EMAS 2018 apr.doc)EMAS sfēra[ ][Sfēras noformēšanas veidlapa]
Download this file (F.064.S2-00.doc)F.064.S2-00[ ][Informācija par uzņemumiem, kuros iespējamas prasmes pārbaudes]
Download this file (FALB-109-2017 Decision on EU 2017_1505.docx)FALB lēmums 109[ ][FALB lēmums 109 par EU Regulu 2017_1505]

Dokumenti vides verificētājiem

    *

obligātās prasības

Atbilstības novērtēšanas institūcijām piemērojami arī attiecīgie EA, IAF un ILAC obligātie dokumenti. LATAK obligāto dokumentu saraksts dots LATAK D.030. EA, IAF un ILAC dokumentu saraksts EA-INF/01 (skatīt http://www.european-accreditation.org/publications)

Uz lapas augšu