1994.gada 30.augustā LR Ekonomikas ministrija ar rīkojumu Nr. 295 dibina Latvijas Nacionālo akreditācijas biroju LATAK, kas kā neatkarīga juridiska persona atrodas LR Ekonomikas ministrijas pārraudzībā.

 

1994.gada 23.augustā ar LR Ministru kabineta rīkojumu Nr. 404 dibina Latvijas Nacionālo akreditācijas padomi kā akreditācijas procesa uzraudzības un padomdevēja orgānu.

 

1996.gada 8.augustā pieņemts likums „Par atbilstības novērtēšanu”, kurā noteikta Latvijas Nacionālā akreditācijas sistēma.

 

2003.gada 1.janvārī  Latvijas Nacionālo akreditācijas biroju pārveido par valsts aģentūru.

 

2009.gada 1.janvārī  tiek apvienota valsts aģentūra „Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs" un valsts aģentūra „Latvijas Nacionālais metroloģijas centrs” vienā institūcijā „Metroloģijas un akreditācijas valsts aģentūra.”

 

2009.gada 1.jūlijā uz SIA „Latvijas standarts” bāzes tiek izveidota SIA „Standartizācijas, akreditācijas un metroloģijas centrs”, kur LATAK darbojas kā viena no struktūrvienībām.

 

SIA „Standartizācijas, akreditācijas un metroloģijas centrs” Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs atbilstoši likuma „Par atbilstības novērtēšanu” un EK Regulas 765/2008 12. (2) punktam darbojas kā nacionālā akreditācijas institūcija.

 

2017. gada 1.augustā LATAK kļūst par Sabiedrību ar ierobežotu atbildību un SIA "Standartizācijas, akreditācijas un metroloģijas centrs" reorganizācijas rezultātā maina statusu, kļūstot par SIA "Latvijas nacionālais akreditācijas birojs."

 

Kopš 2018. gada 1.marta SIA pārveidojas par valsts aģentūru un turpmāk tiek saukta par valsts aģentūra - v/a "Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs".

Uz lapas augšu