15.06.2015.

LATAK aktīvi strādā pie akreditācijas procedūru uzlabojumiem. Viens no plānotajiem jauninājumiem ir akreditācijas norises laika grafiks, kas šobrīd pilotprojekta ietvaros vēl tiek precizēts. LATAK nevēlas atbilstības novērtēšanas institūcijām – uzņēmējiem – radīt papildu slogu, tādēļ jau savlaicīgi informē par plānotajām izmaiņām attiecībā uz akreditācijas pieteikumu izskatīšanas termiņiem.

LATAK informē, ka šis ir pilotprojekts, līdz ar to akreditācijas norises laika grafika termiņi ir indikatīvi un var mainīties līdz 2015. gada 1. oktobrim. LATAK norāda, ka plānotās izmaiņas neietekmēs LATAK un atbilstības novērtēšanas institūciju sadarbības aktivitātes salīdzinājumā ar pastāvošo kārtību. Precizēti tiek akreditācijas procesa atsevišķo posmu laika termiņi, tādējādi nodrošinot caurspīdīgumu un neietekmējamību akreditācijas norisē.

Būtiskākas izmaiņas paredzamas viena gada vai pusotra gada laikā, kad LATAK tiks ieviesta informatīvā atbalsta sistēma, nodrošinot informācijas apmaiņu starp LATAK un atbilstības novērtēšanas institūcijām elektroniskajā vidē.

 

Uz lapas augšu