Eiropas Akreditācija (turpmāk tekstā - EA) 2016. gadā ir sasniegusi nozīmīgus atbilstības novērtēšanas rezultātus, kas apskatāmi 2016. gada pārskatā (pārskata valoda - angļu).EA daudzpusējās atzīšanas līgums (EA MLA) ir līgums starp EA pilntiesīgiem locekļiem, tostarp arī LATAK, ar ko parakstītāji atzīst un pieņem citu parakstītāju akreditācijas sistēmu ekvivalenci un arī uzticību atbilstības novērtēšanas rezultātiem, ko sniedz līguma parakstītāju akreditētās atbilstības novērtēšanas institūcijas.

8.08.2017.

Uz lapas augšu