No šī gada 12. līdz 15.septembrim Rīgā norisinājās Eiropas Akreditācijas kooperācijas  (turpmāk – EA) 34. Sertificēšanas un inspicēšanas komiteju sanāksmes, kur Sertificēšanas komiteju vadīja tās priekšsēdētājs Kevins Belsons no Lielbritānijas un Rolfs Straubs no Šveices vadīja Inspicēšanas komiteju. Viesus uzņēma un sanāksmes nodrošināja LATAK.

Sanāksmju laikā tika diskutēts par šī brīža Eiropā aktuālajiem jautājumiem inspicēšanas un sertificēšanas jomās, kā arī sniegtas atbildes uz iepriekš iesūtītajiem jautājumiem par piemērojamo standartu prasību interpretēšanu un piemērošanu, veicot sertifikācijas un inspicēšanas institūciju novērtēšanu.  

Diskusiju laikā tika iepazīta EA biedru pieredze svarīgākajās akreditācijas jomās, kā arī izskatīta reālā pieredze dokumentu piemērošanā un interpretēšanā.

Sanāksmju priekšsēdētāji informēja klātesošos par Eiropas akreditācijas kooperācijas apstiprinātajiem dokumentiem, kā arī tiem dokumentiem, kas tuvākajā laikā tiks parakstīti un kļūs aktuāli visiem EA biedriem. Piemēram, biedri tika iepazīstināti ar iztrādes procesā esošajām EA vadlīnijām “Attiecības starp sertifikācijas iestādēm un konsultantiem” (EA Guidance Document on the relationship between Certification bodies and consultants). Tāpat tika izskatīta nepieciešamība pārstrādāt dokumentu IAF MD 20  “Vispārējā kompetence AB vērtētājiem” (IAF MD 20 Generic Competence for AB assessors).

EA komiteju sanāksmes otrajā daļā tika veidotas darba grupas, kuras analizēja dažādas atbilstības novērtēšanas prakstiskās situācijas un kopīgiem spēkiem sniedza risinājumus, izmantojot un ņemot vērā jomu piemērojamos standartus un to prasības. Šāda veida pieredzes apmaiņa sniedz skatījumu uz esošo prasību atbilstību, ļaujot veikt grozījumus un papildinot ar korektiem skaidrojumiem prasību piemērošanai.

Foto: S.Kušķe, LATAK

Sanāksmju laikā tika prezentētas jaunas atbilstības novērtēšanas jomas inspicēšanas un sertificēšanas institūciju darbā, piemēram, Vides tehnoloģiju verificēšana (Environmental Technology Verification). Līdz ar jauno jomu iepazīstināšanu, notika piemērojamo normatīvo dokumentu izskatīšana un izstrāde. Rezultātā tika apzināta nacionālo akreditācijas iestāžu darbībā paredzamais pieprasījums pēc jaunajām jomām un to ieviešanu institūciju darbībā.

Noslēdzot EA Sertificēšanas un inspicēšanas 34.sanāksmi, priekšsēdētāji informēja, ka nākamā sanāksme notiks Lielbritānijā laikā no 2018.gada 13. līdz 16.martam.

No sanāksmju dalībniekiem tika saņemtas pozitīvas atsauksmes par Rīgas pilsētu un sanāksmes organizāciju. Paldies arī viesnīcas „Albert Hotel” personālam par atbalstu.

Vairāk par notikušo sanāksmi varat lasīt šeit, tajā skaitā aplūkot arī dokumentāciju, kas tika izskatīta:

12. – 13. septembris – Sertificēšanas komitejas sanāksme (raksts pieejams angļu valodā)

14. -  15. septembris – Inspicēšanas komitejas sanāksme (raksts pieejams angļu valodā)

4.10.2017.

Uz lapas augšu