Ar pagājuša gada nogali ir pieejama jaunā versija ISO/IEC 17011:2017 “Atbilstības novērtēšana. Vispārējās prasības akreditācijas institūcijām, kuras akreditē atbilstības novērtēšanas institūcijas (ISO/IEC 17011:2017)” standartam. Jaunā redakcija stājās spēka 2017.gada 1.decembrī ar pārejas periodu līdz 2020.gada decembrim. Starptautiskās akreditācijas organizācijas ILAC un IAF ir noteikušas, ka visas akreditācijas institūciju vērtēšanas no 2018.gada jūlija notiks atbilstoši jaunā standarta versijai.

Standartā iekļauta vairāk kā 10 gadu uzkrātā pieredze un atziņas, piemērojot iepriekšējo standarta versiju. Akreditācija papildus tiek attiecināta uz prasmes pārbaužu organizatoriem, references materiālu ražotājiem un verificēšanas un validēšanas institūcijām, tāpat ir iekļauta arī elastīgās jomas akreditācija.

Pirms jaunu atbilstības novērtēšanas shēmu akreditācijas ir paredzēts šīs shēmas izvērtējums par akreditācijas iespējamību. Iestrādātas gan jaunas definīcijas un prasības, gan precizētas esošās norises. Standarta struktūra pielāgota citiem 17000 sērijas standartiem, iekļaujot risku pieejas principus un iespēju piemērot ISO 9001 pārvaldības sistēmas principus. Būtiskākās atšķirības ir attiecībā uz akreditēto atbilstības novērtēšanas institūciju lēmumu pieņemšanu pēc uzraudzību vizītēm un par uzraudzību plānošanu kopumā. Ja iepriekš tika strikti noteiktas uzraudzības vizītes, tad atbilstoši jaunajai pieejai, piemērojot risku vērtēšanas pieeju, uzraudzības aktivitātes paredzēts plānot visam akreditācijas ciklam. Tāpat tiek uzsvērta nacionālās akreditācijas institūcijas neietekmējamības un konfidencialitātes prasību izpildes nodrošināšana.

Akreditāciju var piešķirt arī nenosakot beigu termiņu, vienlaikus reakreditācijas procedūra jāveic reizi piecos gados, turklāt novērtēšanu var veikt arī attālināti.

Plānotais pārejas periods jaunajai redakcijai ir 3 gadi. Pārejas perioda laikā LATAK aktualizēs savas iekšējās procedūras atbilstoši pārskatītā standarta prasībām. Pirms jaunu LATAK procedūru ieviešanas LATAK organizēs informatīvas apmācības akreditētajām atbilstības novērtēšanas institūcijām, par ko tiks atsevišķi paziņots.

15.01.2018.

Uz lapas augšu