8.10.2018.

Eiropas Akreditācijas kooperācijas (EA) padome, balstoties uz EA daudzpusējās atzīšanas līguma (EA MLA) audita rezultātiem, 2018.gada 4. oktobrī pieņēma pozitīvu lēmumu par valsts aģentūras “Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs” (turpmāk – LATAK) EA MLA parakstītāja statusa saglabāšanu.

EA MLA parakstītāja statuss attiecas uz šādām jomām:
•    testēšanas laboratoriju akreditācija (ISO 17025), ieskaitot medicīnas laboratoriju akreditāciju (ISO 15185);
•    kalibrēšanas laboratoriju akreditācija (ISO 17025);

•    produktu sertifikācijas institūciju akreditācija (ISO 17065);
•    personu sertifikācijas institūciju akreditācija (ISO 17024);
•    inspicēšanas institūciju akreditācija (ISO 17020);
•    pārvaldības sistēmu sertifikācijas institūciju akreditācija (ISO 17021-1).
•    siltumnīcefekta gāzu (SEG) jomu (ISO 14065).

2017.gada rudenī un 2018.gada janvārī LATAK apciemoja EA MLA nozīmēta vērtētāju komanda, kas vērtēja aģentūras kompetenci atbilstoši EA MLA prasībām. Prasības tiek balstītas uz kritērijiem, kas ietverti standartā ISO/IEC 17011:2004 “Atbilstības novērtēšana. Prasības akreditācijas institūcijām, kas akreditē atbilstības novērtēšanas institūcijas.” Izvērtējot LATAK darbību, personāla kompetenci, praktisko pieeju vērtēšanu laikā un iekšējo, ārējo komunikāciju, tika pieņemts pozitīvs lēmums saglabāt EA daudzpusējās atzīšanas līguma audita rezultātus.

Nākamais EA MLA audits notiks pēc 4 gadiem pēc iepriekšējās vērtēšanas, tas ir 2021.gada rudenī.

Uz lapas augšu