21.11.2019.

Šī gada 13. un 14. novembrī Eiropas Akreditācijas kooperācija (EA) Parīzē organizēja divu dienu semināru par standartu ISO/IEC 17034 “Vispārīgas prasības references materiālu ražotāju kompetencei”. Seminārā piedalījās 20 dalībnieki no 18 valstīm, tostarp arī LATAK.

Organizētās apmācības notika ar mērķi uzlabot izpratni par ISO 17034 standartu, tā prasībām un ieviestajiem jauninājumiem, sniedzot kopēju ietvaru novērtēšanas procesos.

Apmācības vadīja pārstāvji no Lielbritānijas akreditācijas biroja UKAS un Nīderlandes akreditācijas biroja RvA. Galvenās tēmas, kas tika izskatītas mācību laikā: Homogenitātes un stabilitātes pārbaudes, Akreditācijas sfēras formulējums, Izsekojamības nodrošināšana, Prasības sertificētiem references materiāliem un references materiāliem.

Dalībnieki, tostarp arī LATAK pārstāvis, atzinīgi novērtēja iegūto pieredzi, piedalījās diskusijās un grupas darbos. Būtiskākais ieguvums ir aktuālā informācija par attiecīgo jomu, kopēja viedokļa veidošana un metodoloģija, kā arī sadarbība ar EA dalībniekiem un kompetences nostiprināšana.
 
Informācija no EA dalībniekiem, kas tika sniegta EA 2018. gada pārskatā, apliecina, ka akreditācija tika piešķirta 57 references materiālu ražotājiem. 2019.gada jūnijā jaunā joma (references materiālu ražotāju akreditācija) tika ietverta arī EA Daudzpusējās atzīšanas līgumā, ko šobrīd jau apliecinājušas 8 valstis: Itālija, Čehija, Vācija, Spānija, Īrija, Nīderlande, Turcija un Lielbritānija.
 
Vairāk par apmācībām varat lasīt šeit (informācija pieejama angļu valodā).

Foto autors: EA

Uz lapas augšu