07.02.2020.

IAF un ICAO ir parakstījuši saprašanās memorandu (SM) par apmācību nodrošināšanu ICAO Starptautiskās aviācijas oglekļa izmešu samazināšanas shēmai (CORSIA).

ICAO, Apvienoto Nāciju Organizācijas specializētā aģentūra, tika izveidota 1944. gadā, lai visā pasaulē veicinātu drošu un sakārtotu starptautiskās civilās aviācijas attīstību. Starp daudzām citām prioritātēm tajā noteikti standarti un prasības, kas nepieciešamas aviācijas drošībai, efektivitātei, kapacitātei un vides aizsardzībai. Organizācija darbojas kā sadarbības veicināšanas forums visās civilās aviācijas jomās starp 193 dalībvalstīm.

CORSIA ir pirmais globālā tirgus pasākums nozarē. Tas palīdz sasniegt ICAO izvirzīto mērķi - panākt oglekļa neitrālu izaugsmi sākot ar 2020. gadu, papildinot citus pasākumus, piemēram, tehnoloģiskos jauninājumus, darbības uzlabojumus un ilgtspējīgu aviācijas degvielu. Pēc CORSIA pieņemšanas 39. ICAO asamblejā 2016. gadā, ICAO izstrādāja standartus un ieteikto praksi (SARP) un vadlīnijas CORSIA uzraudzības, ziņošanas un verifikācijas (MRV) sistēmas ieviešanai. Sākot ar 2019. gada 1. janvāri, visiem gaisa kuģiem, kas darbojas starptautiskos maršrutos, katru gadu tiek uzraudzīta CO2 emisija. Šīs emisijas tiks pārbaudītas un paziņotas ICAO no 2020. gada, izmantojot CORSIA centrālo reģistru.

Parakstot saprašanās memorandu, IAF un ICAO ir uzsākuši sadarbību, kas paredz apmācību nodrošināšanu akreditācijas un verifikācijas institūcijām, kā arī informācijas apmaiņu par CORSIA prasībām, IAF prasībām un akreditācijas IAF akreditācijas institūcijām saistībā ar CORSIA, ieskaitot attiecīgās IAF jomas un ar tām saistītās CORSIA MRV prasības, kuras apstiprinājusi ICAO padome un pieņēmis IAF.

“Atbalsta sniegšana dalībvalstīm CORSIA ieviešanā ir viena no ICAO būtiskām aktivitātēm, lai risinātu starptautiskās aviācijas radītās siltumnīcefekta gāzu emisijas pieaugumu” uzsvēra ICAO ģenerālsekretārs Dr. Fang Liu. "Sadarbībai ar IAF būs katalizatora loma, nodrošinot, ka valstis un verifikācijas iestādes ir gatavas dot savu ieguldījumu CORSIA panākumos."

IAF priekšsēdētājs Sjao Jianhua paziņoja: “Mēs ceram uz sadarbību ar ICAO, lai akreditācijas iestādes varētu pieņemt CORSIA. Vides aizsardzība ir viena no IAF misijas sastāvdaļām, un nesenā IAF MLA paplašināšana, iesaistoties CORSIA, kā arī IAF-CORSIA MLA parakstīšana ir būtisks solis IAF mērķu sasniegšanai nākotnē.”

Uz lapas augšu