05.03.2020.

Pēc LATAK datiem uz 2020. gada 14. februāri akreditācija pēc jaunā standarta ISO/IEC 17025:2017 prasībām piešķirta jau 62% no LATAK akreditētajām testēšanas un kalibrēšanas laboratorijām.

Atgādinām, ka pārejas periods beidzas 2020.gada 1.decembrī.

Uz lapas augšu