19.05.2020.

Šā gada 19. maijā Ministru kabinets apstiprināja valsts aģentūras “Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs” (turpmāk – LATAK) vidēja termiņa darbības stratēģiju 2020.-2022.gadam. Turpmāko divu gadu laikā LATAK būtiskākās prioritātes būs turpināt attīstīt profesionālu un objektīvu akreditācijas pakalpojumu sniegšanu, veicināt akreditācijas sistēmas starptautisko konkurētspēju, kā arī attīstīt mūsdienīgu un inovācijās balstītu darba vidi.

Kā atzīst LATAK direktore Gundega Jaunbērziņa-Beitika:

“Ikdienā neatlaidīgi strādājam pie tā, lai Latvijā akreditācija tiek uztverta kā augsta līmeņa pakalpojums, nodrošinot un uzraugot novērtēšanas institūciju kvalitatīvu darbu, tādā veidā pilnveidojot drošu un pārdomātu ikdienu ikvienam cilvēkam – sākot ar medicīnas pakalpojumiem un turpinot ar pārtikas, būvniecības un ikdienas patēriņa preču lietošanu”.

Ekonomikas ministrs Jānis Vitenbergs norāda:

“Akreditācijai ir būtiskā loma Latvijas tautsaimniecībā, veicinot uzņēmēju konkurētspēju un eksportspēju, kā arī preču un pakalpojumu atbilstību vietējām un starptautiskajām prasībām. Tāpēc LATAK pastāvīgi jāpilnveido nacionālās akreditācijas sistēmas darbības kvalitāte, lai tuvāko gadu laikā, mazinot Covid-19 radīto negatīvo ietekmi, palīdzētu Latvijas uzņēmējiem gūt sekmes eksportā Eiropas Savienības un starptautiskajos tirgos.”

Stratēģijā definētasLATAK darbības prioritātes, mērķi, misija un vīzija, lai tiektos uz izcilību. Atskatoties uz 2019. gada LATAK klientu apmierinātības aptaujas rezultātiem, varam pārliecinoši atzīt, ka atbilstības novērtēšanas institūcijas atzinīgi novērtējušas LATAK sniegtos pakalpojumus. LATAK būtiskākie darbības virzieni turpmākajiem gadiem ir:

- pakalpojumu kvalitātes paaugstināšana, ņemot vērā tautsaimniecības un tirgus dalībnieku vajadzības, kā arī īstenojot nepieciešamos pasākumus, lai kļūtu par pilntiesīgiem starptautisko akreditāciju organizāciju IAF un ILAC biedriem;

- orientēšanās uz klientu vajadzībām un sadarbību, kas ietver gan digitālo transformāciju, gan pakalpojumu automatizāciju, kā arī “Nulles birokrātijas” u.c. principu ieviešanu;

- ilgtspējīga LATAK darbības attīstība, nodrošinot augstus darba rezultātu un produktivitāti, piesaistot augsti kvalificētu darbaspēku, kā arī nodrošinot mūsdienīgu un uz resursu efektīvu pārvaldību orientētu darba vidi.

2019. gadā LATAK akreditācijas pakalpojumus nodrošināja 323 atbilstības novērtēšanas institūcijām, jauni akreditācijas pieteikumi tika saņemti no 11 institūcijām un visām pieteiktajām institūcijām tika piešķirta pirmreizējā akreditācija, saglabāta akreditācija 212 institūcijām un 56 tika piešķirta atkārtota akreditācija. 2019. gadā nevienai atbilstības novērtēšanas institūcijai netika atņemta akreditācija, kas apliecina atbilstības novērtēšanas institūciju vēlmi maksimāli ieguldīt pūles savas organizācijas kvalitatīvu pakalpojumu sniegšanā.

Ar stratēģijas infografiku iepazīsties šeit

Uz lapas augšu