09.06.2020.

Dienā, kad liela daļa Latvijas iedzīvotāju gaida Covid-19 dēļ izsludinātās ārkārtas situācijas noslēgumu, visā pasaulē akreditācijas jomu profesionāļi, draugi un pakalpojumu lietotāji atzīmē “Pasaules akreditācijas dienu”. Šogad, 2020.gadā, Pasaules akreditācijas dienas tēma ir saistīta ar pārtikas drošumu un nekaitīgumu – no izejvielu ražošanas līdz pat piegādes ķēdēm un produkta lietošanu ikdienā. Pasaules akreditācijas diena ir veidota ar mērķi popularizēt akreditāciju un tās lomu ikviena cilvēka ikdienā.

Pārtikas drošums un nekaitīgums ir būtisks kvalitatīvas dzīves priekšnoteikums, sākot ar pārliecību par tās nekaitīgumu, turpinot ar patērētāju atbalstu, piegādātāju un pircēju uzticību, kā arī likumdošanas noteikumu izstrādi attiecīgās jomas regulēšanā un atbalstā. Mūsdienās pārtikas izraisītās slimības ietekmē milzīgu daļu pasaules iedzīvotāju. Pēc Pasaules veselības organizācijas datiem – 600 miljoni cilvēki izjūt sekas, ko izraisa nabadzība un nekvalitatīva pārtika. 420 000 katru gadu mirst no slimībām, kuras izraisa nekvalitatīva pārtika. 30% bērnu līdz piecu gadu vecumam visā pasaulē saskaras ar nopietnām sekām, kuras izraisa nekontrolēta, nekvalitatīva pārtika. Tie ir vērā ņemami dati, lai īpašu uzmanību pievērstu akreditācijas ieguldījumam pārtikas piegādēs un ražošanas ķēdēs.

Pārdomātā pārtikas piegādes ķēdē ir iesaistītas daudz un dažādas puses – lauksaimnieki, ražotāji, piegādātāji, mazumtirgotāji, zīmolu īpašnieki un patērētāji. Akreditācijas loma šajā pārtikas ražošanas un piegādes ķēdē ir īpaši būtiska, sākot ar testēšanu, sertificēšanu un citām akreditācijas jomām, kuras nodrošina pārliecību par pārtikas drošumu un nekaitīgumu. Ne tikai nacionālais, arī starptautiskais tirgus paļaujas uz inspekcijas ziņojumiem, ņem vērā atbilstības novērtēšanas datus un seko apliecinājumiem, kuri apstiprina starptautisko prasību un nacionālā regulējuma ievērošanu, atbilstību un uzturēšanu.

Valsts aģentūras “Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs” direktore Gundega Jaunbērziņa-Beitika atzīst: “Kvalitatīva, veselīga, dzīvībai nekaitīga pārtika mūsdienās attīstītās valstīs šķiet pašsaprotama. Tomēr jāatzīst, ka lielā mērā tas ir saistīts ar nacionālo un starptautisko prasību ievērošanu, tajā skaitā atbilstības novērtēšanas jomās, akreditācijā, standartizācijā, metroloģijā – tātad kvalitātes sistēmas uzturēšanā. Kvalitāte un atbilstība nacionālajām un starptautiskajām prasībām ir būtisks importēšanas un eksportēšanas, kā arī konkurētspējas priekšnosacījums. Pārtikas ražotāji saskaras ar prasībām, kuras nosaka regulatori – aizvien palielinot pieprasījumu pēc pārdomātas izejvielu izmantošanas, efektīvi izlietotiem resursiem, dabai draudzīgiem ražošanas veidiem, pārtikas izšķērdēšanas kontroli un pārdomātas ietekmes uz apkārtējo vidi. Pārtikas ražotāji un piegādes ķēdes dalībnieki to apliecina, izmantojot akreditētus pakalpojumus, piemēram, sertifikāciju, verifikāciju, testēšanu un citus.

Mūsdienās ir būtiski, lai sabiedrība uzticas tiem apliecinājumiem, kurus izsniedz atbilstības novērtēšanas institūcijas. Tieši tāds ir akreditācijas mērķis – uzraudzīt un sniegt pārliecību par drošu ikdienu ikvienam sabiedrības loceklim. Atbilstības novērtēšana ir pierādījums tam, ka tirgus dalībnieks atbilst prasībām un spēj būt uzticams tirgus spēlētājs. Atbilstības novērtēšana var tikt piemērota produktiem, pakalpojumiem, procesiem, pārvaldības sistēmām, personu kompetences apliecināšanai un citiem objektiem, izmantojot akreditētus atbilstības novērtēšanas pakalpojumus.”

Latvijā valsts aģentūra “Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs” saistībā ar pārtikas apriti ir akreditējis atbilstības novērtēšanas institūcijas vairākās jomās, piemēram:

  • Testēšanas laboratorijas pārtikas produktu, dzīvnieku barības, augļu un dārzeņu, gaļas un piena, ūdens ķīmiskā, mikrobioloģiskā u.c. veida testēšanai;
  • Pārvaldības sistēmu sertifikācijas institūcijas pārtikas drošības sistēmu sertificēšanai;
  • Inspicēšanas institūcijas uzņēmuma pārtikas nekaitīguma nodrošināšanas sistēmas novērtēšanai;
  • Produktu sertifikācijas institūcijas bioloģiskās lauksaimniecības, pārtikas produktu un dabīgā minerālūdens sertificēšanai;
  • Kalibrēšanas laboratorijas mērinstrumentu kalibrēšanai u.c.

Uzziņai

Pasaules akreditācijas diena ir globāla iniciatīva, kuru 2008. gadā aizsāka Starptautiskais akreditācijas forums (International Accreditation Forum, IAF) un Starptautiskā laboratoriju akreditācijas kooperācija (International Laboratory Accreditation Cooperation, ILAC), lai veicinātu izpratni par akreditācijas nozīmi un informācijas par akreditācijas ieguvumiem un priekšrocībām.

Uz lapas augšu