30.08.2020.

Šodien, 30.augustā, valsts aģentūra “Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs” (turpmāk LATAK) atzīmē 26 akreditācijas gadus Latvijā, nodrošinot kvalitātes infrastruktūras dinamisku attīstību, sniedzot akreditācijas pakalpojumu saņēmējiem starptautisku atzīšanu un nemainīgu uzticamību produktiem un pakalpojumiem.

LATAK direktore Gundega Jaunbērziņa-Beitika:

“Šis gads ir izaicinājumiem, pārmaiņām un jauninājumiem bagāts. Akreditācijas joma visā pasaulē piedzīvoja pārmaiņu laikus, kas, savukārt, veicināja nepieciešamību meklēt mūsdienīgus risinājumus akreditācijas procesu pilnveidošanai un nodrošināšanai. Covid-19 situācija visā pasaulē ir izaicinājums ikvienam - valstu valdībām, uzņēmējiem, iedzīvotājiem. Ietekme uz globālo tirgu liek pārdomāt savus ikdienas paradumus, meklēt labākos risinājumus un pats būtiskākais – pielāgot darba ikdienu, saglabājot nemainīgi augstu kvalitāti.

Tik pat dinamiski un strauji tirgus prasībām jāpielāgojas arī atbilstības novērtēšanas jomai. Uzticamība, kvalitāte, aizvien nemainīgi augsta profesionalitāte atbilstības novērtēšanā ir pamatu pamats, kas šajā situācijā sniedza pārliecību efektīvai uzņēmējdarbībai, veidoja uzticamību, ka, piemēram, medicīnas laboratorijas sniedz precīzus un uzticamus rezultātus, pārvaldības sistēmas spēj efektīvi pielāgoties tirgus prasībām, vides kvalitāte tiek nodrošināta augstākajā līmenī un mūsu, kā sabiedrības, ikdiena – tiek pārvaldīta ar atbilstības novērtēšanas precizitāti un kvalitātes infrastruktūras atbilstību virzībā uz drošiem un konkurētspējīgiem pakalpojumiem un precēm.

Covid-19 seku pārvarēšanai būtiski pieņemt izsvērtus lēmumus, kas veicina Latvijas uzņēmēju eksportspēju. Akreditācija ir viens no instrumentiem, kas sniedz atbalstu eksportspējīgām nozarēm iekarot globālo tirgu, jo tikai augstas kvalitātes preces un pakalpojumi spēj sniegt pievienoto vērtību eksportā un palielināt Latvijas tirgus daļu globālajā tirgū.

Akreditācija ir būtisks atbalsts uzņēmējiem un valstu valdībām, politikas veidotājiem. Pēdējos vairāk kā 25 gadus uzņēmējdarbībā ir bijis aktuāls jautājums – kā pilnveidot savu darbību, padarot to konkurētspējīgu un paaugstinot produktivitāti. Akreditācija sniedz būtiskas iespējas, apliecinot atbilstību starptautiski atzītām prasībām, paaugstināt uzticamību, eksportspēju, konkurētspēju, atpazīstamību ne tikai Latvijā, bet arī globālajā tirgū. Uzņēmējiem tā ir iespēja uzlabot produktivitāti, samazinot resursu patēriņu, defektu skaitu, palielinot uzticamību produktiem un pakalpojumiem, kā arī veicinot savstarpējo sadarbību ar iesaistītajām pusēm, tostarp valsts pārvaldi un biznesa partneriem. Atbilstības novērtēšanas apliecinājums var būt gan sertifikāts, gan testēšanas pārskats, gan inspicēšanas ziņojums u.c. Apliecinot savu atbilstību, uzņēmējs ne tikai pierāda pārdomātu un efektīvu savas darbības vadīšanu, bet pilnveido reputāciju un atver tirgus iespējas starptautiskajā virzienā.

LATAK pirmais klients kopš Aģentūras dibināšanas 1994.gadā ir Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts “BIOR”. Kā akcentē valsts institūta direktora vietniece laboratoriju jautājumos Olga Valciņa:

“Valsts zinātniskā institūta „BIOR” testēšanas un kalibrēšanas laboratorijām ir plašākā akreditācijas sfēra ne tikai Baltijā, bet visā Ziemeļeiropā. Institūta “BIOR” laboratorijas aptver vairāk nekā 400 dažādas testēšanas metodes veterinārās diagnostikas, pārtikas un vides testēšanā, medicīnas mikrobioloģijā un mērlīdzekļu kalibrēšanā.

Mūsu laboratoriju galvenais uzdevums ir katram klientam un katrai analīzei nodrošināt augstāko iespējamo precizitāti un uzticamību, izpildot visas starptautisko standartu prasības. Institūta “BIOR” zināšanu un tehnoloģiju ietilpīgos laboratoriju pakalpojumus izmanto vairāk nekā 25 000 klientu ne tikai no visa Baltijas reģiona, bet arī pārējām Austrumeiropas valstīm, kopumā veicot vairāk nekā miljonu analīžu gadā.

No pirmās institūta “BIOR” laboratoriju akreditācijas dienas, pirms vairāk nekā 25 gadiem, LATAK ir bijis nozīmīgs partneris un atbalsts, kas sekmējis augstu pakalpojumu kvalitāti.  Sadarbībā ar LATAK valsts zinātniskais institūts “BIOR” ir kļuvis par vienu no vadošajiem institūtiem visā Eiropā.”

Šobrīd LATAK ir akreditējis 314 atbilstības novērtēšanas institūcijas un to skaits pakāpeniski pieaug. Atzinīgi vērtējams ir apstāklis, ka, LATAK kā starptautiski atzīts akreditācijas pakalpojumu sniedzējs, uztur akreditāciju arī vairākiem ārvalstu klientiem, kuri augstu novērtē LATAK akreditācijas kvalitāti un auditoru, vadošo vērtētāju, profesionalitāti. LATAK augsto pievienoto vērtību apliecina starptautiskā atzīšana, augsti novērtējumi no atbilstības novērtēšanas institūciju puses un atzinība no politikas veidotājiem.

Uz lapas augšu