08.08.2019.

LATAK 1997. gadā tika uzņemts par afilēto biedru Eiropas Laboratoriju akreditācijas kooperācijā EAL. 1999. gadā LATAK tiek uzņemts par pilntiesīgu biedru Eiropas akreditācijas kooperācijā EA (European co-operation for Accreditation).

6.08.2019.

Fakts Nr.4

LATAK logo kā preču zīme ir apstiprināta Latvijas Patentu valdē. Akreditētās atbilstības novērtēšanas institūcijas savos sertifikātos vai pārskatot drīkst lietot akreditācijas zīmi. Akreditācijas zīme sastāv no LATAK logo un institūcijas identifikācijas numura, kā arī attiecīgā atbilstības novērtēšanas institūcijas veida apzīmējuma. Drīzumā plānots aktualizēt akreditācijas zīmi iekļaujot tajā akreditācijas standarta apzīmējumu.

 

Piemērs produktu sertificēšanas institūcijas akreditācijas zīmei

 

 

2.08.2019.

Atzīmējot valsts aģentūras “Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs” (turpmāk – LATAK) 25 gadu jubileju, kas tiek svinēta 30.augustā, LATAK vēlas iepazīstināt jūs ar 25 interesantiem, varbūt nedzirdētiem, vēsturiskiem faktiem par aģentūras 25 gadu pastāvēšanu, darbību, procesiem, sasniegumiem un jaunumiem.

Fakts Nr. 2

LATAK šo 25 gadu laikā ir vadījušas  5 personas - Jānis Miķelsons no iestādes izveidošanas līdz 2002.gadam, Edmunds Beļskis līdz 2008.gadam, Mārtiņš Ozoliņš līdz 2012.gadam, Olga Veilande bija LATAK vadītāja līdz 2018.gada 28.februārim. Ar 2018.gada 1.martu aģentūras direktora pienākumu izpildītāja bija Santa Bērziņa, kas darbojās līdz 2019.gada 16.februārim. Šobrīd LATAK direktora p.i. pilda Mārtiņš Ozoliņš.

Trešo faktu publicēsim drīz...

5.08.2019.

Turpinām iepazīties ar aģentūras notikumiem 25 pastāvēšanas gadu laikā.

3.fakts:

LATAK ir vairākkārt mainījis savu statusu. No dibināšanas līdz 2002.gada beigām LATAK darbojās kā valsts iestāde. 2003.gadā LATAK pārveido par valsts aģentūru. 2009.gada 1.janvārī aģentūra tiek apvienota ar valsts aģentūru “Latvijas Nacionālais metroloģijas centrs” un kļūst par “Metroloģijas un akreditācijas valsts aģentūru”. 2009.gada 1.jūlijā uz SIA “Latvijas standarts” bāzes tiek izveidota SIA “Standartizācijas, akreditācijas un metroloģijas centrs”, kur LATAK darbojas kā viena no struktūrvienībām. 2017.gada 1.augustā LATAK kļūst par Sabiedrību ar ierobežotu atbildību un SIA ”Standartizācijas, akreditācijas un metroloģijas centrs” tiek reorganizēts, sadaloties trijās organizācijās SIA “Latvijas standarts”, Metroloģijas birojs jau 2016.gada sākumā tika pievienots SIA “Latvijas Nacionālais metroloģijas centrs” un LATAK iegūst statusu SIA. Tomēr 2018.gada 1.martā LATAK atgriežas savā iepriekšējā statusā un kļūst par valsts aģentūru “Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs.”

1.08.2019.

Atzīmējot valsts aģentūras “Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs” (turpmāk – LATAK) 25 gadu jubileju, kas tiek svinēta 30.augustā, LATAK vēlas iepazīstināt jūs ar 25 interesantiem, varbūt nedzirdētiem, vēsturiskiem faktiem par aģentūras 25 gadu pastāvēšanu, darbību, procesiem, sasniegumiem un jaunumiem.

1.fakts

Valsts aģentūra “Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs” savu dzimšanas dienu svin 30. augustā. Latvijas nacionālā akreditācijas institūcija ir dibināta 1994.gadā ar Ekonomikas ministrijas rīkojumu Nr. 295. 1994. gada 23.augustā ar Ministru kabineta rīkojumu Nr.404 dibina Latvijas Nacionālo akreditācijas padomi kā akreditācijas procesa uzraudzības un padomdevēja orgānu. 1996.gada 8.augustā tiek pieņemts likums “Par atbilstības novērtēšanu”, kurā noteikta Latvijas Nacionālā akreditācijas sistēma.

Turpinājums sekos...

Uz lapas augšu