30.08.2021.

Šodien, 30.augustā, valsts aģentūra “Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs” (turpmāk – LATAK) atzīmē 27 akreditācijas gadus Latvijā, nodrošinot kvalitātes infrastruktūras dinamisku attīstību, sniedzot starptautiski atzītus akreditācijas pakalpojumus atbilstības novērtēšanas institūcijām un nodrošinot preču un pakalpojumu konkurētspēju un eksportspēju globālā tirgū. 

LATAK direktora vietnieks Mārtiņš Ozoliņš:

“Šis ir pārmaiņu gads, kad digitalizācija kļuva par neatņemamu akreditācijas ikdienu – attālinātās vērtēšanas, semināri un komiteju sanāksmes, elektroniska saziņa, komunikācija, kura ietvēra lielu daļu attālinātas saskarsmes, bija izaicinājums, un reizē arī virzītājspēks uz efektīvāku resursu izmantošanu.

16.08.2021.

LATAK bieži saņem jautājumu, kurā klienti interesējas - vai Aģentūra sertificē konkrētus produktus! 

Ieskaties atbildē!

 

09.06.2021.

9.jūnijā visā pasaulē, tostarp Latvijā, atzīmē Pasaules akreditācijas dienu. 2021. gada tēma ir vērsta uz akreditācijas nozīmi, atbalstot Apvienoto Nāciju Organizāciju izvirzīto ilgtspējīgas attīstības mērķu (IAM) īstenošanu. IAM tiek līdzsvaroti trīs dimensijās: ekonomika, sociālie aspekti un vide. Ikvienā no dimensijām akreditācijai ir būtiska nozīme, tostarp Latvijas līmenī - atbalstot rūpniecības energoefektīvu attīstību, veicinot inovāciju izaugsmi, sekmējot ilgtspējīgu patēriņu un ražošanu, veselības aprūpes pārdomātu darbību, pārtikas nekaitīgumu, klimata pārmaiņas u.c.

Akreditācija ir viens no efektīviem veidiem kā sasniegt IAM, visā pasaulē izvirzot šādas prioritātes: kopīgas labklājības veidošana, ekonomiskās konkurētspējas veicināšana un vides aizsardzība.

18.06.2021.

Ievērojot 2020.gada 7. janvārī pieņemto MK noteikumu Nr.18 prasības, LATAK ir akreditējis pirmo atbilstības novērtēšanas institūciju , kura ir apliecinājusi savu kompetenci un spēju veikt publiskai lietošanai paredzēto spēļu un rekreācijas laukumu pēcuzstādīšanas pārbaudes, ikgadējās pārbaudes, pēc-negadījuma pārbaudes un seguma atbilstības pārbaudes atbilstoši starptautiskajām un nacionālajām drošuma prasībām, tādejādi veicinot uzticamību tam, ka vide ir bērniem droša, materiāli ir nekaitīgi un pārbaudīti, uzstādīšana ir pārdomāta un ģimenes var būt pārliecinātas par kvalitatīvu produktu, baudot brīvo laiku un ikdienu kopā ar bērniem.

Saskaņā ar MK noteikumu Nr. 18. 21.punktā noteikto publisko spēļu un rekreācijas laukumu un tajos uzstādīto spēļu vai citu aktivitāšu iekārtu pēcuzstādīšanas pārbaudi var veikt nacionālajā akreditācijas institūcijā – LATAK vai citā Eiropas Savienības dalībvalstī akreditēta atbilstības novērtēšanas institūcija vai LATAK vai citā Eiropas Savienības dalībvalstī akreditēta personu sertificēšanas institūcijas sertificēta persona vai akreditēta inspicēšanas institūcija. 

Akreditēto atbilstības novērtēšanas institūciju saraksts šeit

10.06.2021.

Eiropas Akreditācijas kooperācija ir pārskatījusi un izdevusi aktualizētu dokumentu EA-4/20 “Norādījumi laboratoriju novērtēšanai atbilstoši EN ISO 15189 un EN ISO 22870 testēšanai aprūpes punktos (POCT)”. (Guidance for the assessment of laboratories against EN ISO 15189 and EN ISO 22870 Point-of Care Testing (POCT)).

Šīs vadlīnijas ir paredzētas akreditācijas birojiem, kas novērtē POCT medicīnas jomā. Vadlīniju dokumentā aprakstīti kritēriji, kas jāņem vērā akreditācijas birojiem un laboratorijām, kas novērtē POCT nodrošinātāju.

Uz lapas augšu