24.09.2020.

Šī gada 22. septembrī Ministru kabinets apstiprināja valsts aģentūras "Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs" budžetu 2021.gadam. Budžeta ieņēmumus 796 460 eiro apmērā un izdevumus 896 460 eiro apmērā. Ieņēmumu un izdevumu atšifrējumu vairāk lasiet "Latvijas Vēstnesī"

 

 

 

29.09.2020.

Šī gada 28.septembrī valsts aģentūra "Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs" saņēma Eiropas Akreditācijas kooperācijas Daudzpusējā līguma padomes (EA MAC) apstiprinājumu par veiksmīgu pārejas nodrošināšanu no standarta EN ISO/IEC 17011:2004 uz EN ISO/IEC 17011: 2017 “Atbilstības novērtēšana. Prasības akreditācijas institūcijām, kas akreditē atbilstības novērtēšanas institūcijas”.

Lēmums pieņemts pamatojoties uz LATAK veikto pašnovērtējuma ziņojumu un veicot attālinātu tiešsaistes balsošanu laikā no 11. līdz 25. septembrim.

Lepojamies!

30.08.2020.

Šodien, 30.augustā, valsts aģentūra “Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs” (turpmāk LATAK) atzīmē 26 akreditācijas gadus Latvijā, nodrošinot kvalitātes infrastruktūras dinamisku attīstību, sniedzot akreditācijas pakalpojumu saņēmējiem starptautisku atzīšanu un nemainīgu uzticamību produktiem un pakalpojumiem.

LATAK direktore Gundega Jaunbērziņa-Beitika:

“Šis gads ir izaicinājumiem, pārmaiņām un jauninājumiem bagāts. Akreditācijas joma visā pasaulē piedzīvoja pārmaiņu laikus, kas, savukārt, veicināja nepieciešamību meklēt mūsdienīgus risinājumus akreditācijas procesu pilnveidošanai un nodrošināšanai. Covid-19 situācija visā pasaulē ir izaicinājums ikvienam - valstu valdībām, uzņēmējiem, iedzīvotājiem. Ietekme uz globālo tirgu liek pārdomāt savus ikdienas paradumus, meklēt labākos risinājumus un pats būtiskākais – pielāgot darba ikdienu, saglabājot nemainīgi augstu kvalitāti.

20.08.2020.

Ņemot vērā, ka 2020. gada 27. martā standartam ISO/IEC 27006:2015 ir publicētas izmaiņas ISO/IEC 27006: 2015/Amd.1: 2020 (turpmāk – jaunās prasības), šie noteikumi paredz norādījumus atbilstības novērtēšanas institūcijām (turpmāk – sertifikācijas institūcijas), kuras jau ir akreditētas vai plāno iegūt akreditāciju informācijas drošības pārvaldības sistēmu sertifikācijas jomā saskaņā ar standartā LVS EN ISO/IEC 17021-1 noteikto.

 Atbilstoši Starptautiskā akreditācijas foruma (IAF) rezolūcijai valsts aģentūra “Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs” (turpmāk – Aģentūra) līdz 31.10.2020. nodrošina akreditētu sertifikācijas institūciju vērtēšanu atbilstoši jaunajām prasībām un akreditētas sertifikācijas institūcijas līdz 31.03.2022. nodrošina pāreju uz jaunajām prasībām.

Sertifikācijas institūcijas, kuras pirmreizēji piesakās uz akreditāciju informācijas drošības pārvaldības sistēmu sertifikācijas jomā, ar akreditācijas pieteikumu apliecina, ka tās ievēro jaunās prasības. Sertifikācijas institūciju, kuras jau ir ieguvušas akreditāciju minētajā jomā, novērtēšana atbilstoši jaunajām prasībām tiek īstenota Aģentūras plānveida akreditācijas uzraudzības procedūras ievaros, sertificēšanas institūcijai piesakot par izmaiņu novērtēšanu iesniedzamos dokumentus, izmantojot Aģentūras pieteikuma veidlapas.

Pārejas nodrošināšanai akreditētas sertifikācijas institūcijas veic plānveida darbības jauno prasību ieviešanai - iekšējo dokumentu pārskatīšana un aktualizācija, sertifikācijas procesā iesaistītā personāla apmācības, audita procesa izmaiņas u.c. nepieciešamās darbības.

17.08.2020.

IAF pagarinājis visus pārejas periodus par 6 mēnešiem, līdz ar to“Latvijas Nacionālā akreditācijas biroja noteikumi par pāreju uz sertifikāciju atbilstoši LVS EN ISO 22000:2018 un ISO 50001:2018” tiek precizēti:

ISO 50001:2011 jābeidz auditēt līdz 2020.gada 21.augustam. Sertifikācijas institūcija turpmākos auditus veic par atbilstību ISO 50001:2018 un atkarībā no audita rezultātiem var pieņemt lēmumu par atbilstību ISO 50001:2011, ja uzskata par piemērotu.

  • Akreditēto ISO 50001:2011 sertifikātu, kas izdoti pārejas perioda laikā, derīguma termiņam jābūt ne vēlākam kā 2022.gada 21.februāris.
  • akreditēto ISO 22000:2005 sertifikātu, kas izdoti pārejas perioda laikā, derīguma termiņam jābūt ne vēlākam kā 2021.gada 29.decembris.

Uz lapas augšu