26.05.2011.

SAMC Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs LATAK vēlas informēt, ka ir saņēmis informāciju par viltotu akreditācijas apliecību parādīšanos apritē.

LATAK informē patērētājus un citus interesentus, ka LATAK nav apliecinājis minētā uzņēmuma kompetenci un nav izsniedzis Akreditācijas apliecību ar reģistrācijas nr. 40003465676 uzņēmumam SIA Ekotehserviss. Lūdzam uzskatīt šo apliecību par nederīgu.

13.05.2011.

ISO Atbilstības novērtēšanas komiteja (ISO/CASCO) 2003. gada plenārsēdē apstiprināja plānu, kādā secībā un kad uzsākt ISO un ISO/IEC dokumentu, kas saistīti ar atbilstības novērtēšanu, pārskatu un revīziju.

Plānu apstiprināja. Tika nolemts, ka to katru gadu apstiprinās CASCO plenārsēdē. Vairāk tas ir pazīstams kā „CASCO Road Map”. Tā ir CASCO nākotnes vīzija, kas nodrošina starptautisko standartu un vadlīniju revīziju nākotnē. „CASCO Road Map” var būt lietderīgs arī citu starptautisku standartu attīstīšanas aktivitātēm kā sintēze ar aktualizētiem atbilstības novērtēšanas dokumentiem.

06.04.2011.

Twinning projekta mērķis ir stiprināt Gruzijas akreditācijas infrastruktūru, balstoties uz ES dalībvalstu labāko praksi.Vācijas un Latvijas sadarbības principi šī projekta realizācijā ir aktīva un vienota sadarbība ar Gruzijas akreditācijas centru GAC, ministrijām un pārvaldes iestādēm, industriju un citām ieinteresētajām pusēm.

Twinning projekta mērķis ir stiprināt Gruzijas akreditācijas infrastruktūru, balstoties uz ES dalībvalstu labāko praksi.

18.04.2011.

Eiropas akreditācijas kooperācijas (EA) Daudzpusējā atzīšanas līguma (MLA) padome (EA MAC) šā gada 13.aprīlī, Belgradā pieņēma lēmumu par SAMC Latvijas Nacionālā akreditācijas biroja (LATAK) atzīšanas turpināšanu visās MLA jomās (testēšanas un kalibrēšanas laboratorijas, inspicēšanas institūcijas, produktu, pārvaldības sistēmu un personāla sertificēšanas institūcijas).

Akreditācijas biroja vadītājs Mārtiņš Ozoliņš izsaka visaugstāko atzinību visiem kolēģiem, kuri katrs pēc labākās sirdsapziņas veic savus pienākumus. EA pozitīvais lēmums ļauj arī turpmāk nodrošināt Akreditācijas biroja klientiem viņu rezultātu starptautisku atzīšanu un sniedz papildus atbalstu ieguldītajiem pūliņiem.

06.04.2011.

Gruzijas un Baltkrievijas akreditācijas institūciju pārstāvji no 28.marta līdz 2.aprīlim viesojās SAMC Latvijas Nacionālajā akreditācijas birojā LATAK. Vizītes mērķis bija iepazīties ar inspicēšanas institūciju akreditācijas procedūrām, sevišķu uzmanību veltot bīstamo iekārtu tehniskās uzraudzības jomai.

Tikšanās notika koleģiālā gaisotnē, apmainoties ar pieredzi visiem tikšanās dalībniekiem, apspriežot gan akreditācijas norises, gan apmeklējot uzņēmumos esošos objektus.

Uz lapas augšu