Attachments:
Download this file (LATAK_D008_15_05.2021_akreditacijas_proceduras.pdf)LATAK-D.008-15/05.2021[ ][Akreditācijas procedūras]
Download this file (D011_13_08_2021 (1) (1).pdf)LATAK-D.011-13/08.2021[ ][Noteikumi par nacionālās akreditācijas zīmes, atsauces uz akreditāciju un EA MLA lietošanu]
Download this file (D047-01-09-2021_lv.pdf)LATAK-D.047-01/09.2021[ ][LATAK politika atbilstības novērtēšanas shēmu atzīšanai]
Download this file (Aplieciba_D008_2.pielikums.pdf)D008 2.pielikums[ ][Akreditācijas apliecība. D008 2.pielikums]
Download this file (Pieteikums_1_pielikums_D008.docx)D008 1.pielikums - PIETEIKUMS[ ][Akreditācijas pieteikums]
Download this file (akreditācijas_līguma_projekts_ML.pdf)Līguma paraugs[ ][Līgums par atbilstības novērtēšanas institūcijas akreditāciju]

Vispārējie dokumenti

Valsts aģentūras "Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs" nolikums

Valsts aģentūras "Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs" maksas pakalpojumu cenrādis

    *

obligātās prasības novērtēšanas institūcijām

Atbilstības novērtēšanas institūcijām piemērojami arī attiecīgie EA, IAF un ILAC obligātie dokumenti. LATAK obligāto dokumentu saraksts dots LATAK D.030. EA, IAF un ILAC dokumentu saraksts EA-INF/01 (skatīt http://www.european-accreditation.org/publications)

Uz lapas augšu