Attachments:
Download this file (D005-16-03-2018new.pdf)LATAK-D.005-16/03.2018[ ][Latvijas nacionālā akreditācijas sistēma]
Download this file (D.006-07-07.2013.pdf)LATAK-D.006-07/07.2013[ ][LATAK vērtētāji un eksperti]
Download this file (D008-14-06-2015.pdf)LATAK-D.008-14/06.2015[ ][Akreditācijas procedūras]
Download this file (D009-08-07-2013.pdf)LATAK-D.009-08/07.2013[ ][Akreditēto institūciju uzraudzība un atkārtota novērtēšana]
Download this file (D011-11-05-2014.pdf)LATAK-D.011-11/05.2014[*Šobrīd pārskatīšanas un rediģēšanas procesā. Lūgums sekot MK noteikumiem Nr.673][Akreditācijas zīmes lietošanas noteikumi akreditētām atbilstības novērtēšanas institūcijām ]
Download this file (D014-08-06-2014.pdf)LATAK-D.014-08/06.2014[ ][Sūdzību, pretenziju un apelāciju izskatīšanas kārtība]
Download this file (D016-10-04-2018.pdf)LATAK-D.016-10/04.2018[ ][Akreditācijas lēmumi]
Download this file (D021-08-03-2018.pdf)LATAK-D.021-08/03.2018[*][LATAK izsniegto akreditācijas apliecību lietošanas noteikumi]
Download this file (D030-18-01-2019.pdf)LATAK-D.030-18/01.2019[ ][LATAK akreditācijas kritēriji un piemērojamo dokumentu saraksts]
Download this file (D032-05-03-2018.pdf)LATAK-D.032-05/03.2018[ ][Atbilstības novērtēšanas institūciju pienākumi un tiesības]
Download this file (D037-04-07-2013.pdf)LATAK-D.037-04/07.2013[ ][LATAK vērtētāju modulārā apmācības sistēma]
Download this file (D045-04-04-2018.pdf)LATAK-D.045-04/04.2018[ ][Institūciju vērtēšanas procedūra akreditācijai paziņošanas nolūkā]
Download this file (D047-00-02-2014.pdf)LATAK-D.047-00/02.2014[ ][LATAK politika atbilstības novērtēšanas shēmu atzīšanai]
Download this file (likumi_lv_297410_01.03.2018__lv.pdf)LATAK nolikums[ ][LATAK nolikums]
Download this file (likumi_lv_297414_01.03.2018__lv.pdf)LATAK maksas pakalpojumu centrādis[ ][LATAK maksas pakalpojumu centrādis]

Vispārējie dokumenti

    *

obligātās prasības novērtēšanas institūcijām

Atbilstības novērtēšanas institūcijām piemērojami arī attiecīgie EA, IAF un ILAC obligātie dokumenti. LATAK obligāto dokumentu saraksts dots LATAK D.030. EA, IAF un ILAC dokumentu saraksts EA-INF/01 (skatīt http://www.european-accreditation.org/publications)

Uz lapas augšu