17.02.2012.

LATAK no šā gada 30.janvāra līdz 1.februārim mācās semināros par LVS EN 45011, LVS EN ISO/IEC 17021 un OHSAS 18001 standartiem. Seminārus vadīja Ieva Vanaga, Maija Emsiņa, Jānis Rozenbahs un Gatis Salmanis.

Tika aicināti arī iesaistītie eksperti un vērtētāji. Semināri tika izmantoti arī kā iespēja pieredzes apmaiņai un vērtēšanas kritēriju kalibrēšanai.

Tuvākajā laikā tiks organizēts arī atsevišķs seminārs pārvaldības sistēmu sertifikācijas institūcijām par jaunajām LVS EN ISO/IEC 17021 standarta prasībām. Sekojiet jaunumiem!

Uz lapas augšu