2017. gada 26. aprīlī Eiropas Akreditācijas kooperācijas (EA) padome pieņēma pozitīvu lēmumu par daudzpusējās atzīšanas līguma (MLA) parakstītāja statusa piešķiršanu Gruzijas nacionālajai akreditācijas institūcijai (GAC) šādās jomās:

•    testēšana (izņemot medicīnas laboratorijas);
•    kalibrēšana;
•    inspicēšana;
•    produktu un personu sertifikācija.

Tas ir ieguvums arī Latvijai un īpaši ražotājiem, kas jau šobrīd eksportē vai plāno sākt savas produkcijas eksportu uz Gruziju. Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs (LATAK), pieaicinot ekspertus no Gruzijas un akreditējot Latvijas atbilstības novērtēšanas institūcijas (ANI) atbilstoši Gruzijas prasībām, nodrošina, ka šo ANI sniegtie novērtēšanas pakalpojumi tiek atzīti Gruzijā.

Tas nozīmē, ka preču vai pakalpojumu piegādātājiem nav nepieciešams meklēt akreditētus sertifikācijas / inspekcijas / testēšanas pakalpojumu sniedzējus katrā valstī, kur tie pārdod savas preces vai pakalpojumus. Līdz ar to uzņēmēju ieguvumi ir gan laika, gan finanšu resursu ietaupījums – atbalsts tirdzniecības procesos ar Gruzijas uzņēmējiem.

Eiropas Akreditācijas kooperācijas (EA) daudzpusējās atzīšanas līgums (MLA) ir līgums starp EA pilntiesīgiem locekļiem, ar ko parakstītāji atzīst un pieņem citu parakstītāju akreditācijas sistēmu ekvivalenci un arī uzticību atbilstības novērtēšanas rezultātiem, ko sniedz līguma parakstītāju akreditētās atbilstības novērtēšanas institūcijas.

28.04.2017.

Uz lapas augšu