Ņemot vērā SIA “Standartizācijas, akreditācijas un metroloģijas centrs” reorganizāciju, kuras ietvaros visas SIA “Standartizācijas, akreditācijas un metroloģijas centrs” nacionālās akreditācijas institūcijas funkcijas, tiesības, saistības, mantu, finanšu līdzekļus (tai skaitā pašu ieņēmumus), lietvedību un arhīvu pārņēmusi Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Latvijas nacionālais akreditācijas birojs”, reģistrācijas numurs 40203084604 (turpmāk – LATAK), no jauna apstiprināts akreditācijas pakalpojumu cenrādis. Visas akreditācijas maksas ir saglabātas iepriekšējā līmenī.
 
Ievērojot, ka LATAK ir uzsācis piedāvāt arī Prasmes pārbaužu organizatoru akreditāciju atbilstībai LVS EN ISO/IEC 17043:2015, akreditācijas pakalpojumu cenrādis papildināts ar atbilstošajām pozīcijām. Informācija par cenrādi pieejama LATAK mājas lapā.

29.08.2017.

Uz lapas augšu