13.12.2019.

Jaunais ISO/IEC 17029 standarts par atbilstības novērtēšanas prasībām verifikācijas un validēšanas institūcijām tika publicēts šī gada 30.oktobrī. Standartā ir ietverti vispārīgi principi un prasības objektīvai, kompetentai un pastāvīgai institūciju darbībai. Šis standarts ir piemērojams validācijas un verifikācijas institūcijām jebkurā nozarē. To var izmantot kopā ar specifiskām sektoru programmām un shēmām.

Pašreizējie validēšanas un/vai verifikācijas piemēri balstīti uz standarta ISO 14065 piemērošanu siltumnīcefekta gāzu emisiju ziņojumu verifikācijās rūpniecības, aviācijas vai jūrniecības jomās ES emisiju tirdzniecības sistēmas ietvaros vai tagad arī starptautiskajos lidojumos aviācijas sektorā ICAO CORSIA shēmas ietvaros. Esošās akreditācijas programmas saskaņā ar ISO 14065:2013 standartu turpināsies līdz pārejas posma beigām. ISO 14065 standarts arī pašlaik tiek pārstrādāts un paredzēts, ka tā darbības sfēra tiks būtiski paplašināta.

Jaunais ISO/IEC 17029 ietver prasības, kuras var attiecināt uz celtniecības jomu, enerģētikas pārvaldību, finanšu pārvaldību, rūpnieciskās automatizācijas sistēmām, programmatūras un sistēmu inženieriju, mākslīgo intelektu, informācijas tehnoloģijām, veselības aprūpes produktiem un medicīnas ierīcēm, kā arī mašīnu drošību, drošību kopumā, projektēšanu un sociālo atbildību.

Par jaunumiem šajā jomā papildus ziņosim.

Uz lapas augšu