23.03.2020.

Atsaucoties uz "Latvijas standarts" sniegto informāciju, lūdzam pievērst uzmanību iespējai izmantot bezmaksas piekļuvi standartiem, kas saistīti ar Covid-19 izplatību!

Lai veselības aprūpes speciālistiem, pacientiem un sabiedrībai kopumā būtu pieejams aprīkojums, kas nodrošina aizsardzības pasākumus saistībā ar koronavīrusa Covid-19 izplatību, Eiropas standartizācijas organizāciju CEN un CENELEC Prezidenta komiteja 2020. gada 18. martā nolēma atļaut uz nenoteiktu laiku bezmaksas piekļuvi šādiem individuālo aizsardzības līdzekļu un medicīnisko ierīču alternatīvu ražošanas jomas standartiem:

 • LVS EN 149+A1:2009 "Elpošanas aizsargierīces. Filtrējošas pusmaskas aizsardzībai pret sīkajām daļiņām. Prasības, pārbaude, marķēšana"
 • LVS EN 166:2002 "Individuālā acu aizsardzība - Specifikācijas"
 • LVS EN 14126:2003 un LVS EN 14126:2003/AC:2005 "Aizsargapģērbs - Veiktspējas prasības un testēšanas metodes aizsargapģērbam pret infekcijas izraisošiem mikroorganismiem"
 • LVS EN 14605+A1:2009 "Aizsargapģērbs pret šķidrajām ķimikālijām. Veiktspējas prasības apģērbiem ar šķidrumu, (3. tips) vai izsmidzinātu šķidrumu (4. tips), necaurlaidīgiem savienojumiem starp dažādām apģērba daļām, ieskaitot vienīgi atsevišķas ķermeņa daļas aizsargājošus apģērba elementus (PB[3] un PB[4] tips)"
 • LVS EN 13795-1:2019 "Ķirurģiskie apģērbi un pārklāji. Prasības un testa metodes. 1.daļa: Ķirurģiskie pārklāji un halāti"
 • LVS EN 13795-2:2019 "Ķirurģiskie apģērbi un pārklāji. Prasības un testa metodes. 2.daļa: Tīra gaisa apģērbi"
 • LVS EN 455-1:2001 "Vienreizējas lietošanas medicīniskie cimdi - 1.daļa: Prasības un pārbaude, vai tajos nav caurumu"
 • LVS EN 455-2:2015 "Vienreizlietojamie medicīniskie cimdi. 2.daļa: Prasības un fizikālo īpašību testēšana"
 • LVS EN 455-3:2015 "Vienreizlietojamie medicīniskie cimdi. 3.daļa: Bioloģiskās novērtēšanas prasības un testēšana"
 • LVS EN 455-4:2009 "Vienreiz lietojamie medicīniskie cimdi. 4. daļa: Prasības un testēšana glabāšanas laika noteikšanai"
 • LVS EN 14683+AC:2019 "Medicīniskās sejas maskas. Prasības un testēšanas metodes"
 • LVS EN ISO 10993-1:2010 un LVS EN ISO 10993-1:2010/AC:2010 "Medicīnisko piederumu bioloģiskā novērtēšana. 1. daļa: Novērtēšana un testēšana riska pārvaldības procesā. 1. tehniskais koriģējums (ISO 10993-1:2009)"
 • LVS EN ISO 374-5:2016 "Aizsargcimdi pret bīstamām ķīmiskām vielām un mikroorganismiem. 5.daļa: Terminoloģija un veiktspējas prasības mikroorganismu riska faktoru gadījumā (ISO 374-5:2016)"
 • LVS EN ISO 13688:2013 "Aizsargapģērbs. Vispārīgās prasības (ISO 13688:2013)"

Vairāk lasi www.lvs.lv

Uz lapas augšu