11.01.2021.

Ieskatieties LATAK izveidotajā sadaļā - Pieteikties par ekspertu vai klikšķini uz attēla, un aizpildi pieteikuma anketu, lai kļūtu par daļu no akreditācijas Latvijā un ārpus tās!

Mēs ar Jums sazināsimies!

 

15.12.2020.

Ir veikti grozījumi LATAK 29.06.2018. publicētajos noteikumos par testēšanas un kalibrēšanas laboratoriju novērtēšanu atbilstoši standartam LVS EN ISO/IEC 17025:2017 un pāreja no standarta LVS EN ISO/IEC 17025:2005 uz standartu LVS EN ISO/IEC 17025:2017 beigu termiņš pārcelts par 6 mēnešiem.

Saskaņā ar komisijas lēmumu (ES) 2020/1835 (2020. gada 3. decembris) par saskaņotajiem akreditācijas un atbilstības novērtēšanas standartiem* pēc 2021.gada 1.jūlija institūciju akreditācijas atbilstoši standartam LVS EN ISO/IEC 17025:2005 tiks atceltas.

*COMMISSION IMPLEMENTING DECISION (EU) 2020/1835 of 3 December 2020 on the harmonised standards for accreditation and conformity assessment

24.11.2020.

Valsts aģentūra "Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs" savā ekspertu komandā aicina pievienoties dažādu jomu speciālistus - IT pakalpojumu pārvaldības un pārtikas drošības pārvaldības jomās!

Vairāk par prasībām un iespējām - https://bit.ly/3kKdAFX

 

14.12.2020.

Kas ir Eiropas Akreditācijas kooperācijas daudzpusējās atzīšanas līgums? Ko tas sniedz un kāds labums no līguma parakstīšanas starp EA un LATAK? Kādi ieguvumi no akreditācijas ir patērētājiem? Kāpēc mēs varam uzticēties akreditētajiem produktiem un pakalpojumiem Eiropas Savienības valstīs un ārpus tās?

Atrodi atbildes uz šiem un vēl daudziem citiem jautājumiem, kas skar akreditāciju, Eiropas Akreditācijas kooperācijas sadarbību ar nacionālajiem akreditācijas birojiem, produktiem un pakalpojumiem EA izveidotajā video (angļu valodā).

 

1.10.2020.

Šī gada septembris valsts aģentūrai “Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs” ir bijis īpaši dinamisks jaunu zināšanu apguvē, diskutējot un daloties pieredzē par akreditācijas jomām.

LATAK speciālisti piedalījās dažādās Eiropas Akreditācijas kooperācijas (EA) rīkotajās komitejās – Komunikācijas un sabiedrisko attiecību komitejā, Laboratoriju komitejā, Horizontālās harmonizācijas komitejā, SEG verificētāju komitejā, kā arī Sertifikācijas komitejā un Inspekcijas komitejā.

Uz lapas augšu