27.01.2020.

Pašreiz liftiem, kas atrodas ekspluatācijā ilgāk par 25 gadiem, nav noteiktas skaidras un viennozīmīgas drošuma prasības, kā arī spēkā esošais normatīvais regulējums neparedz prasības veikt šādiem liftiem padziļinātu pārvērtēšanu, ņemot vērā to lietošanas ilgumu. Proti, lai arī šobrīd spēkā esošās prasības nosaka darbības, kas jāveic, lai nodrošinātu liftu drošu lietošanu, taču nav specifiski definētas drošuma prasības liftiem, kas atrodas ekspluatācijā ilgāk par 25 gadiem.

Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (PTAC) 2017. un 2018. gadā īstenotā liftu uzraudzības pasākuma ietvaros konstatēja, ka no pārbaudītajiem 259 liftiem 159 ir konstatētas neatbilstības:

-  15% liftu nav veiktas tehniskās pārbaudes;

-  81% no neatbilstošajiem liftiem konstatētas neatbilstības, kas var ietekmēt drošu lifta lietošanu;

- 47% no pārbaudītajiem liftiem, kuriem bija spēkā esošā tehniskā pārbaude, tika konstatētas neatbilstības, kas var ietekmēt drošu lifta lietošanu.

23.01.2020.

Valsts aģentūra "Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs" laipni aicina ikvienu, kas vēlas iepazīties ar jaunumiem par LATAK aktivitātēm, akreditācijas jaunumiem un citām ar akreditāciju saistītajām darbībām, sekot mums sociālajām vietnēs Facebook un Twitter.

Tiekamies:

Facebook

Twitter

17.12.2019.

Ministru kabinets šā gada 17. decembra sēdē apstiprināja MK noteikumus par atbilstības novērtēšanas institūciju novērtēšanu, akreditāciju un uzraudzību, nosakot kārtību, kādā nacionālā akreditācijas institūcija – valsts aģentūra “Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs” veic atbilstības novērtēšanas institūciju novērtēšanu, akreditāciju un uzraudzību. MK noteikumi attiecas uz akreditācijas procesā iesaistītajām personām un institūcijām.

07.01.2020.

Lūdzam ņemt vērā, ka papildinātā akreditācijas zīme būs jāsāk lietot ar 2020.gada 1.jūniju! Līdz šī gada 31.maijam akreditācijas zīme jālieto kā iepriekš - pēc aizstātajiem MK noteikumiem Nr.1059.

Saskaņā ar Ministru kabineta 2019.gada 17.decembra noteikumiem Nr. 673  “Atbilstības novērtēšanas institūciju novērtēšanas, akreditācijas un uzraudzības noteikumi”, kas stājās spēkā šī gada 1.janvārī un aizstāj iepriekšējos Ministru kabineta 2008. gada 16. decembra noteikumus Nr.1059 "Noteikumi par atbilstības novērtēšanas institūciju novērtēšanu, akreditāciju un uzraudzību", tiek papildināts ar regulējumu akreditācijas zīmes izmantošanas prasības atbilstības novērtēšanas institūcijās.

Ar 2020.gada 1.jūniju akreditācijas zīmi atbilstības novērtēšanas institūcijas sāks izmantot, pievienojot tām ne tikai savu piešķirto numuru, kas apzīmē jomu (attēlā – W) un institūcijas akreditācijas reģistrācijas numuru (attēlā – YYY), bet arī standartu, atbilstoši kuram institūcija ir akreditēta, piemēram, EN ISO/IEC 17025 vai EN ISO/IEC 15189.

13.12.2019.

Jaunais ISO/IEC 17029 standarts par atbilstības novērtēšanas prasībām verifikācijas un validēšanas institūcijām tika publicēts šī gada 30.oktobrī. Standartā ir ietverti vispārīgi principi un prasības objektīvai, kompetentai un pastāvīgai institūciju darbībai. Šis standarts ir piemērojams validācijas un verifikācijas institūcijām jebkurā nozarē. To var izmantot kopā ar specifiskām sektoru programmām un shēmām.

Pašreizējie validēšanas un/vai verifikācijas piemēri balstīti uz standarta ISO 14065 piemērošanu siltumnīcefekta gāzu emisiju ziņojumu verifikācijās rūpniecības, aviācijas vai jūrniecības jomās ES emisiju tirdzniecības sistēmas ietvaros vai tagad arī starptautiskajos lidojumos aviācijas sektorā ICAO CORSIA shēmas ietvaros. Esošās akreditācijas programmas saskaņā ar ISO 14065:2013 standartu turpināsies līdz pārejas posma beigām. ISO 14065 standarts arī pašlaik tiek pārstrādāts un paredzēts, ka tā darbības sfēra tiks būtiski paplašināta.

Uz lapas augšu